BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6สถาบัน 19 รูปภาพ
The Creative Creator Still on my mind การแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน และคอนเสิร์ต ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 189 รูปภาพ
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG, THE REPUBLIC OF INDONESIA 58 รูปภาพ
แผนกพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 27 รูปภาพ
1
15 มิถุนายน 2560 32 รูปภาพ
2
23610323 18 รูปภาพ
25160919_J_โครงการแลกเปลี่ยน HUTECH Academic Student Exchange 2018 เวียดนาม 84 รูปภาพ
255600502-04_J_โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor EA) 44 รูปภาพ
25561221 25 รูปภาพ
25590419 129 รูปภาพ
25590712 33 รูปภาพ
25590820 92 รูปภาพ
25590902 1 รูปภาพ
25590903 136 รูปภาพ
25590905 18 รูปภาพ
25590908 52 รูปภาพ
25590909 1 รูปภาพ
25590914 189 รูปภาพ
25590916 69 รูปภาพ
25590923 13 รูปภาพ
25590927 31 รูปภาพ
25590928 12 รูปภาพ
25590929 30 รูปภาพ
25590930 49 รูปภาพ
25591003 19 รูปภาพ
25591005 5 รูปภาพ
25591006 2 รูปภาพ
25591012 23 รูปภาพ
25591018 21 รูปภาพ
25591018_บรรยายพิเศษคณะบัญชี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง วิชา AC102 21 รูปภาพ
25591019 47 รูปภาพ
25591019_J_บอร์ดใว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวรังสิต 8 รูปภาพ
25591020 40 รูปภาพ
25591021 129 รูปภาพ
25591026 51 รูปภาพ
25591028 76 รูปภาพ
25591101 40 รูปภาพ
25591102 49 รูปภาพ
25591103 67 รูปภาพ
25591104 19 รูปภาพ
25591106 104 รูปภาพ
25591110 61 รูปภาพ
25591111 70 รูปภาพ
25591114 82 รูปภาพ
25591115 10 รูปภาพ
25591116 22 รูปภาพ
25591117-19 1075 รูปภาพ
25591122 106 รูปภาพ
25591123 75 รูปภาพ
25591124 67 รูปภาพ
25591125 62 รูปภาพ
25591127 102 รูปภาพ
25591201 2 รูปภาพ
25591202 88 รูปภาพ
25591208-09 60 รูปภาพ
25591208_งานแถลงข่าวความร่วมมือจัดหลักสูตร Entrepreneurial Network 4.0 46 รูปภาพ
25591209 17 รูปภาพ
25591213 70 รูปภาพ
25591214 97 รูปภาพ
25591216 43 รูปภาพ
25591217 44 รูปภาพ
25591220 115 รูปภาพ
25591221 21 รูปภาพ
25591222 88 รูปภาพ
25600104 9 รูปภาพ
25600105 19 รูปภาพ
25600113 8 รูปภาพ
25600116 42 รูปภาพ
25600120 184 รูปภาพ
25600121 88 รูปภาพ
25600123 34 รูปภาพ
25600125 128 รูปภาพ
25600131 123 รูปภาพ
25600131-1_J_BU Grade Fest 38 รูปภาพ
25600201 34 รูปภาพ
25600202 35 รูปภาพ
25600203 189 รูปภาพ
25600204 28 รูปภาพ
25600207 184 รูปภาพ
25600208 26 รูปภาพ
25600210 249 รูปภาพ
25600210_J_Await fashion show by A. Supachai 201 รูปภาพ
25600214 55 รูปภาพ
25600216 25 รูปภาพ
25600216_J_งานเสวนาพี่พบน้อง โครงการ JR MOVES FORWARD 2017 25 รูปภาพ
25600217. 108 รูปภาพ
25600217_J_เสวนา มุ่งหน้าสู่แอดมิชชั่นใหม่โอกาสทางการศึกษา หรืออนาคตที่เปลี่ยนไป 85 รูปภาพ
25600218 32 รูปภาพ
25600220 22 รูปภาพ
25600220_J_พิธีปฐมนิเทศและส่งตัวนักกีฬา 22 รูปภาพ
25600221 147 รูปภาพ
25600221-0302_รูปกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สุรนารีเกมส์ 31 รูปภาพ
25600227 61 รูปภาพ
25600227_J_นักศึกษาคณะบัญชีที่ได้รางวัล 8 รูปภาพ
25600228_J_รับรองแขกจาก UNIVERSITY OF VICTORIA, CANADA 20 รูปภาพ
25600301 135 รูปภาพ
25600308-09_กิจกรรมประกอบรายวิชา GE115 Art of Life หัวข้อ “ดนตรีกับอุดมการณ์” 39 รูปภาพ
25600309 39 รูปภาพ
25600310 172 รูปภาพ
25600313 44 รูปภาพ
25600315 39 รูปภาพ
25600316 27 รูปภาพ
25600317 132 รูปภาพ
25600317_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 44 99 รูปภาพ
25600317_J_สัสสมนาผู้นำนักศึกษา C+E 33 รูปภาพ
25600318 49 รูปภาพ
25600321 81 รูปภาพ
25600321_J_โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ของประชาชน 81 รูปภาพ
25600322 62 รูปภาพ
25600323_J_โครงการ พอแล้วดี (The Creator) Open House 143 รูปภาพ
25600324 2 รูปภาพ
25600325 41 รูปภาพ
25600328 37 รูปภาพ
25600329 92 รูปภาพ
25600330 170 รูปภาพ
25600331 108 รูปภาพ
25600331_J_ต้อนรับผู้บริหารจาก BELTEI 108 รูปภาพ
25600404 321 รูปภาพ
25600404_J_พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และปฏิญาณตนมอบหน้าที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาธ 279 รูปภาพ
25600405 11 รูปภาพ
25600405_J_นศ.คณะบัญชี 3 คน ได้รับรางวัล 11 รูปภาพ
25600420 155 รูปภาพ
25600422 27 รูปภาพ
25600425 116 รูปภาพ
25600425_J_เปิดงานนิทรรศการศิลปินพำนัก 56 รูปภาพ
25600426 129 รูปภาพ
25600426_J_งานสัมมนา Monthly Update สร้างตัวเองให้เป็นเถ้าแก่ยุค 4.0 39 รูปภาพ
25600427 49 รูปภาพ
25600428 93 รูปภาพ
25600502 110 รูปภาพ
25600502-04 44 รูปภาพ
25600508 69 รูปภาพ
25600512 82 รูปภาพ
25600512_J_รับรองแขกจาก SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 43 รูปภาพ
25600512_J_เลี้ยงสังสรรค์ ทุนสื่อมวลชน 26 รูปภาพ
25600515 11 รูปภาพ
25600515-17 57 รูปภาพ
25600515-17_J_ถ่ายภาพงานสัมมนาผู้นำ นศ. (ภายใน) 57 รูปภาพ
25600516-18 71 รูปภาพ
25600516-18_J_รับรองแขกจาก UNIVERSITY OF THE REPUBLIC OF URUGUAY, URUGUAY 71 รูปภาพ
25600517 243 รูปภาพ
25600517_J_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะ บช.นศ. มท.ทน. สถ 243 รูปภาพ
25600523 61 รูปภาพ
25600523_J_รับรองแขกจาก Outerior Tiger และ HR ประเทศญี่ปุ่น 61 รูปภาพ
25600526 104 รูปภาพ
25600526_J_รับรองแขกจาก Binus University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 35 รูปภาพ
25600530 254 รูปภาพ
25600530_J_ปฐมนิเทศ นศ.ทุน มอบทุน ปีการศึกษา 2560 42 รูปภาพ
25600531 107 รูปภาพ
25600531_J_ถ่ายภาพงานปฐมนิเทศ คณะ ทน 57 รูปภาพ
25600531_J_ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 50 รูปภาพ
25600601 70 รูปภาพ
25600607 44 รูปภาพ
25600607_K_มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงาน 44 รูปภาพ
25600607_รับรองแขกจาก UTAH STATE UNIVERSITY USA 39 รูปภาพ
25600609 120 รูปภาพ
25600609_J_Welcome to BU 120 รูปภาพ
25600612 6 รูปภาพ
25600613 99 รูปภาพ
25600613_J_ASEAN ART & DESIGN TALK 2017 59 รูปภาพ
25600614 99 รูปภาพ
25600614_K_งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในโครงการ CEMP#8 99 รูปภาพ
25600615 52 รูปภาพ
25600620 142 รูปภาพ
25600620_J_งาน ตลาด 4 ภาค 142 รูปภาพ
25600620_T_งานสัมมนา การสร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยสู่สากล 139 รูปภาพ
25600621 98 รูปภาพ
25600623 38 รูปภาพ
25600623_คณ.ศศ สอนกระดานหุ้น 38 รูปภาพ
25600626 154 รูปภาพ
25600626_T_รับรองแขกจาก WENZAO URSULINE UNVERSITY OF LANGUAGES, TAIWAN 154 รูปภาพ
25600630_T_คณะบัญชีจัดการอบรมโครงการ TA 23 (ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย., 1-2 ก.ค.60) 27 รูปภาพ
25600705_T_โครงการสัมมนาคณาจารย์ “Learn Do Share Workshop ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารฯ 54 รูปภาพ
25600712_พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบถึงแก่กรรม อ.ปองทิพย์ฯ 48 รูปภาพ
25600714 41 รูปภาพ
25600714_Creative Mornings ในหัวข้อ EQUALITY 41 รูปภาพ
25600717 56 รูปภาพ
25600717_J_ พิธีเปิดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ 56 รูปภาพ
25600718-19 145 รูปภาพ
25600718-19_J_การอบรมอาหารไทย The Art of Thai Cooking 145 รูปภาพ
25600719_K_งานเลี้ยงอ.ธนูในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น SIU 44 รูปภาพ
25600720_T_โครงการอบรมสัมมนา สุดยอดทักษะนิเทศศาสตร์ในยุคพลวัตแห่งการสื่อสาร ประจำปี 2560 74 รูปภาพ
25600720_T_โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 80 รูปภาพ
25600721_T_สัมมนาเรื่อง เกษียณอย่างมั่นคั่งด้วยการวางแผนการเงิน 37 รูปภาพ
25600725_Kแถลงข่าวยูลีค 54 รูปภาพ
25600725_T_โครงการการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs Start up 48 รูปภาพ
25600726 85 รูปภาพ
25600726_J_ถ่ายภาพเด็ก 6 คน คณะวศ 85 รูปภาพ
25600726_T_อบรมวุฒิบัตรการอ้างอิงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดี 65 รูปภาพ
25600727 31 รูปภาพ
25600727_J_โครงการอบรมสัมมนา สุดยอดทักษะนิเทศศาสตร์ในยุคพลวัตแห่งการสื่อสาร ประจำปี 2560 31 รูปภาพ
256008004_T_ดร.สุพงษ์ มอบรางวัลให้นศ. Part time 70 รูปภาพ
25600801_T_มอบกระเช้าวันเกิด นสพ.บางกอกโพสต์ 1 รูปภาพ
25600802_Kงานเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา 18 รูปภาพ
25600803_T_แขก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 21 รูปภาพ
25600804 12 รูปภาพ
25600804_J_ถ่ายภาพ โครงการอบรมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน “Skill Set & Hybrid Learning” 12 รูปภาพ
25600805 102 รูปภาพ
25600805_J_ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท ปี60 102 รูปภาพ
25600808 34 รูปภาพ
25600808_J_ถ่ายภาพพิธีเปิดโครงการ RD go Campus 34 รูปภาพ
25600808_T_งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Real Zoom The futuristic of developer 83 รูปภาพ
25600809 73 รูปภาพ
25600809_J_เปิดตัว M แมกกาซีน 73 รูปภาพ
25600810 22 รูปภาพ
25600810_J_ถ่ายภาพ รอง กส. ให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาไปแข่งขันกีฬา ม.โลก 22 รูปภาพ
25600810_T_ วนช.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 55 รูปภาพ
25600815_J_T_Welcome TO BU 2 293 รูปภาพ
25600816_J_Welcome to BUSEM 101 รูปภาพ
25600816_T_รับแขก Macquarie University, Australia 6 รูปภาพ
25600817_T_พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 50 รูปภาพ
25600818_T_Creative Mornings ในหัวข้อ GENIUS 61 รูปภาพ
25600822 33 รูปภาพ
25600822_J_ คณะนิติศาสตร์ต้อนรับแขกดูงาน 33 รูปภาพ
25600824 17 รูปภาพ
25600824_J_ปลูกต้นดาวเรือง 100 รูปภาพ
25600824_K_งาน Monthly Update 17 รูปภาพ
25600826 108 รูปภาพ
25600826_J_ประชุมคุณก่อเขตกับคณ.นศ 13 รูปภาพ
25600826_J_รับใบประกาศ Creative Mini MBA 95 รูปภาพ
25600904-08 28 รูปภาพ
25600904-08_นิทรรศการภาพถ่าย ตอนให้เธอได้ฟัง 28 รูปภาพ
25600904_T_กอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1 206 รูปภาพ
25600904_รับรองแขกจาก Swiss Germany university สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5 รูปภาพ
25600905 63 รูปภาพ
25600905_J_พิธีเปิดสัปดาห์กิจกรรม 63 รูปภาพ
25600906_T_ถ่ายภาพบรรยาย+ Cooking 90 รูปภาพ
25600908 94 รูปภาพ
25600908_J_รับรองแขกจาก HR Japan, Japan 94 รูปภาพ
25600909_T_แรลลี่ ตามรอยพ่อ กรุงเทพฯ-หัวหิน 595 รูปภาพ
25600912_J_ถ่ายภาพวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายวิชา AC102 14 รูปภาพ
25600912_J_รับรองแขกจาก Evolve Global Solutions Ltd สาธารณรัฐอังกฤษ 6 รูปภาพ
25600912_K_งาน BUI Marketing Talk 2017 22 รูปภาพ
25600912_T_BU E-sports Contest 2017 173 รูปภาพ
25600912_T_พิธีลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ 68 รูปภาพ
25600913 11 รูปภาพ
25600913_J_อวยพรวันคล้ายวันเกิดของ ดร.ธนู กุลชล 11 รูปภาพ
25600914_T_BUI Marketing Talk 2017 55 รูปภาพ
25600914_T_Thailand Innovation and Design Expo 2017 105 รูปภาพ
25600915_J_โครงการ TMF, Mazars & Big 4 Roadshow Co Campus ประจำปีการศึกษา 2560 45 รูปภาพ
25600915_T_ Creative Mornings ในหัวข้อ Compassion 63 รูปภาพ
25600915_T_ รับรองแขกจาก The Johns Hopkins Carey Business School 9 รูปภาพ
25600920_T_ มอบทุนโครงการคิดใส ไทยแลนด์ ซีซัน 3 131 รูปภาพ
25600921_พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปี 2560 317 รูปภาพ
25600922_J_ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศีกษาและประธานอนุกรรมการสาขาวิชา ครั้งที่ 23 รูปภาพ
25600922_T_นศ. คณะนิเทศฯ รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 40 รูปภาพ
25600923 340 รูปภาพ
25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ (ฺBU Cheer Day) 340 รูปภาพ
25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ BU Cheer Day 430 รูปภาพ
25600924 52 รูปภาพ
25600926 14 รูปภาพ
25600926_J_วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายวิชา AC102 คุณพรพิมล วรดิลก 14 รูปภาพ
25600929 54 รูปภาพ
25600929_J_แถลงข่าวฟุตบอล UNIVERSITY KHAO SHONG FRESHY CUP 2017 54 รูปภาพ
25600929_K_Pitching Challenge โครงการ SIPA Tech Start Up 32 รูปภาพ
25601003 26 รูปภาพ
25601003_J_คุณอรอุมา ไชยรัตนตรัยบรรยายวิชา AC102 ภาค1-2560 14 รูปภาพ
25601003_J_รับรองแขกจาก National Taipei University of Business 12 รูปภาพ
25601005_T_G-LINK SUMMIT 2017 79 รูปภาพ
25601006_J_รับรองแขกจาก National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไต้หวัน 33 รูปภาพ
25601006_J_อบรมเหยี่ยวข่าว 27 รูปภาพ
25601006_T_วันเกิด นสพ. กรุงเทพธุรกิจ 1 รูปภาพ
25601009_ศิลปินไทยที่น่าจับตามอง 38 รูปภาพ
25601010 26 รูปภาพ
25601010_J_อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายวิชา AC102 26 รูปภาพ
25601010_T_ส่งมอบบ้านผู้พิการ จ.ระยอง 166 รูปภาพ
25601011 69 รูปภาพ
25601011_J_แถลงข่าว KIID Press Conference 69 รูปภาพ
25601012_J_พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันฟุตบอล UNIVERSITY KHAO SHONG FRESHY CUP 2017 83 รูปภาพ
25601012_K_ลงนามความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย 29 รูปภาพ
25601015_J_ซ้อมหนีไฟ รัง 40 รูปภาพ
25601019_J_กิจกรรม Professional Talk 18 รูปภาพ
25601019_K_พิธีสวดพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศล รำลึก ๑ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต 106 รูปภาพ
25601020_J_งาน ITALIAN Day 34 รูปภาพ
25601020_T_ creative morning 43 รูปภาพ
25601024 13 รูปภาพ
25601024_J_คุณศราวุธ คุณบุศย์รินทร์ มาบรรยายวิชา 13 รูปภาพ
25601027 21 รูปภาพ
25601027_J_อบรมความรู้รวบยอดสำหรับบัญชีบัณฑิต รุ่นที่ 14 21 รูปภาพ
25601028 36 รูปภาพ
25601028_J_บรรยายพิเศษของคณะบริหาร 36 รูปภาพ
25601030_K_กฐินพระราชทาน ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 64 รูปภาพ
25601031_J_คุณสมฤดี ชัยมงคล บรรยายวิชา AC102 15 รูปภาพ
25601031_K_งานโครงการ Career Talk 2017 by Osotspa 32 รูปภาพ
25601101 114 รูปภาพ
25601101_J_International Arts & Music Festival 2017 114 รูปภาพ
25601103_J_แถลงข่าวฟุตบอลช้าง 31 รูปภาพ
25601103_T_โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา 32 รูปภาพ
25601107_K_รับรองแขกจาก National Open University ไต้หวัน 4 รูปภาพ
25601108 65 รูปภาพ
25601108_J_BUI Creative Business Day 2017 65 รูปภาพ
25601110_T_งานสัมมนา Monthly Update BUSEM 21 รูปภาพ
25601110_T_ถ่ายภาพ นศ. ป.โท เวียดนาม 28 รูปภาพ
25601113_ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกอบอาหาร 118 รูปภาพ
25601114_T_BUI Restaurant Marketing 2017 69 รูปภาพ
25601116 28 รูปภาพ
25601116_J_การบริหารมหาวิทยาลัยในมุมมองนักบริหาร 28 รูปภาพ
25601117_J_ 89 รูปภาพ
25601117_J_งาน The Italian to the Cinema, the Italian into the Cinema 74 รูปภาพ
25601117_J_ต้อนรับแขกจากประเทศจีน 15 รูปภาพ
25601117_K_งาน Creative Mornings 26 รูปภาพ
25601117_T_U-League 2017 198 รูปภาพ
25601118 67 รูปภาพ
25601118_J_ถ่ายภาพงาน สสอท 67 รูปภาพ
25601120_T_ประชุมทำความร่วมมือ 41 รูปภาพ
25601121 28 รูปภาพ
25601121_J_โครงการ Startup Experimental DIY 4 (Do It Yourself) For Creative Economy Project และโครงการ Innovation for New Gen (ING 2) 28 รูปภาพ
25601122_J_T_งาน SEM-SME Synergy 267 รูปภาพ
25601123_T_พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Chang U-CHAMPION CUP 2017 90 รูปภาพ
25601124 77 รูปภาพ
25601124_J_การแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ ครั้งที่ 35-36 ประจำปีการศึกษา 2560 77 รูปภาพ
25601124_J_โครงการ Kluaynamthai Innovative Industries District 30 รูปภาพ
25601124_K_งาน Monthly Update 20 รูปภาพ
25601124_K_โครงการ LTDP 105 รูปภาพ
25601124_T_โครงการแว่นตาฟ้าใส จากใจบียู 99 รูปภาพ
25601125 119 รูปภาพ
25601125_J_โครงการ Kluaynamthai Innovative Industries District 119 รูปภาพ
25601127_T_พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (สายการบินนกแอร์ร่วมกับม.กรุงเทพ) 44 รูปภาพ
25601128_T_พิธีลงนามความร่วมมือ บ. วิงสแปน เซอร์วิสเซน ร่วมมือ ม.กรุงเทพ 61 รูปภาพ
25601129_K_โครงการอบรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 29 รูปภาพ
25601129_T_ธุรกิจคืนถิ่น ไร่กาแฟขี้ชะมด 81 รูปภาพ
25601130_K_ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 89 รูปภาพ
25601130_พิธีประดับปีกรุ่นที่ 5 55 รูปภาพ
25601207 35 รูปภาพ
25601207_J_บรรยายพิเศษในหัวข้อ EU after Brexit 35 รูปภาพ
25601212-14 133 รูปภาพ
25601212-14_K_ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการสอบบัญชี รุ่นที่ 10 133 รูปภาพ
256012123_K_พิธีเปิดโครงการ Communal Development Camp 2017 72 รูปภาพ
25601212_K_การประกวดไอเดียเกม GIM Pitch Challenge 2017 36 รูปภาพ
25601213 77 รูปภาพ
25601213_J_ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 21 รูปภาพ
25601213_J_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 56 รูปภาพ
25601214_K_สัมมนาปัญหาอุปสรรคทำกิจกรรมนักศึกษา 27 รูปภาพ
25601215_K_งาน Creative Morning 68 รูปภาพ
25601216 68 รูปภาพ
25601216_J_อบรม Digital PR 68 รูปภาพ
25602016 59 รูปภาพ
25610104 47 รูปภาพ
25610110 4 รูปภาพ
25610110_J_มอบสร้อยทองพร้อมเกียรติบัตรแก่บุคลากร 4 รูปภาพ
25610111_K_ถ่ายภาพแสดงความยินดีคุณพัชระ 7 รูปภาพ
25610112_J_ถ่ายภาพกล่าวต้อนรับงานกีฬา 6 สถาบัน 19 รูปภาพ
25610112_T_ถ่ายภาพ Communication camp 55 รูปภาพ
25610116_T_โครงการ FAB Special Talk Tuesday Series ในภาคการศึกษาที่ 2-2560 34 รูปภาพ
25610118_K_ พิธีเซ็น MOU ของหลักสูตรการรร. กับสมาคมเชฟ 17 รูปภาพ
25610119 54 รูปภาพ
25610119_J_งานเกมส์ 54 รูปภาพ
25610124 28 รูปภาพ
25610124_J_พิธีลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Y&R Thailand กับ คณะบริหารธุรกิจ 28 รูปภาพ
25610125_k_บรรยาพิเศษกับ Kitzcho 18 รูปภาพ
25610126_J_ในงาน Monthly Update 32 รูปภาพ
25610126_T_Creative Mornings 34 รูปภาพ
25610126_T_งาน Orientation นักศึกษาจากไต้หวัน 33 รูปภาพ
25610126_T_งานสัมมนา Monthly Update 29 รูปภาพ
25610131_K_การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 88 รูปภาพ
25610131_T_งาน An Oasis of Culture- the New Italian Library in honor of Tiziano Terzani 58 รูปภาพ
25610201_K_พิธีลงนามบันทึกสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง BU-DIMA 74 รูปภาพ
25610202 45 รูปภาพ
25610202_J_งาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2561 45 รูปภาพ
25610202_T_สัมมนาเชิงปฏิบัติการ BCE Workshop 61 รูปภาพ
25610208 29 รูปภาพ
25610208_J_งานบรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางตลาดงานในประเทศลาว 29 รูปภาพ
25610209 54 รูปภาพ
25610209_J_สำรวจวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร (กฐินพระราชทาน) 54 รูปภาพ
25610213-23_BU Sports Days 2018 571 รูปภาพ
25610213_K_MOUกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด 24 รูปภาพ
25610213_T_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.3 44 รูปภาพ
25610215_โครงการ MOU ระหว่าง BU กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 47 รูปภาพ
25610216_J_งานสัมนา Monthly Update 21 รูปภาพ
25610216_T_โครงการ Effective Communication and Presentation Technique 33 รูปภาพ
25610221_T_ภาพงาน มิงกะลาบา เมียนมาร์ 67 รูปภาพ
25610222 41 รูปภาพ
25610222_J_พิธีลงนาม MOU ระหว่าง CEDI โดยรองพน. กับ SME SEE ASEAN 41 รูปภาพ
25610222_T_งาน MOU คณะนิเทศฯ กับ WebTVAsia และ Humap Contents 108 รูปภาพ
25610303_K_พิธีเปิดโครงการ NEC 94 รูปภาพ
25610304_J_สหกรณ์ออมทรัพย์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 136 รูปภาพ
25610305 31 รูปภาพ
25610305_J_ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยน 31 รูปภาพ
25610306 101 รูปภาพ
25610306_J_คณะกรรมการสโมสรชุดปี 2561 101 รูปภาพ
25610307 138 รูปภาพ
25610307_J_เชิญฟังธรรมพระกรรมฐานพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโมวัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 138 รูปภาพ
25610308 80 รูปภาพ
25610308_J_โครงการหนุก-หนัง 80 รูปภาพ
25610312_พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 94 รูปภาพ
25610313 37 รูปภาพ
25610313_J_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.5 37 รูปภาพ
25610314 136 รูปภาพ
25610315_T_งานแถลงข่าวเซ็นต์สัญญาระหว่าง CEDI และ MSC 51 รูปภาพ
25610316_J_การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 50 รูปภาพ
25610316_T_งาน Japanese Business Culture and Etiquette 54 รูปภาพ
25610319 90 รูปภาพ
25610319_J_อบรมส้มมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ภายใต้หัวข้อ 90 รูปภาพ
25610320_K_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.6 15 รูปภาพ
25610320_T_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะ ศท 49 รูปภาพ
25610321 343 รูปภาพ
25610321-26_พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2561 269 รูปภาพ
25610321_J_โครงการ Summer Fashion Workshop & Paris Fashion Week Experience 2018 74 รูปภาพ
25610322 269 รูปภาพ
25610323_J_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.7 40 รูปภาพ
25610323_J_งานสัมนา Monthly Update 14 รูปภาพ
25610323_J_ศิษย์เก่า BUSEM ชาวกัมพูชา 18 รูปภาพ
25610323_T_นศ. บช. รับรางวัล 8 รูปภาพ
25610324 269 รูปภาพ
25610325 269 รูปภาพ
25610326 269 รูปภาพ
25610327_T_งาน “Idols” as cultural phenomenon and business 62 รูปภาพ
25610328_J_พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง TIFFA และ คณะบริหารธุรกิจ 42 รูปภาพ
25610328_K_ต้อนรับ รมช.ในโอกาสมาบรรยายเรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 48 รูปภาพ
25610328_T_คณะทน. MOU กับบริษัท Yggdrazil 53 รูปภาพ
25610328_T_รับรองแขกจาก Jilin Animation Institute จีน 43 รูปภาพ
25610329 22 รูปภาพ
25610329_J_โครงการพัฒนาวิชาชีพ 22 รูปภาพ
25610331 244 รูปภาพ
25610331-0401 งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่14 ประจำปี 2561 244 รูปภาพ
25610401 244 รูปภาพ
25610402 102 รูปภาพ
25610402_J_งาน ASIA DAY 2018 102 รูปภาพ
25610403 25 รูปภาพ
25610403_J_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.8 25 รูปภาพ
25610403_K_ International Water and Color Festival 60 รูปภาพ
25610404_T_งาน MADD 2018 115 รูปภาพ
25610405_K_งานปัจฉิมของนักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 59 รูปภาพ
25610420_T_พิธีมอบใบ Certificate งาน Garena World 2018 90 รูปภาพ
25610420_T_โครงการสัมมนา -Cultivating Young Startups for the Cashless Society 43 รูปภาพ
25610421_งาน Visual showcase 2018 34 รูปภาพ
25610423_T_งานสัมมนานักศึกษาอุรุกวัย 118 รูปภาพ
25610424_T_ถ่ายภาพงานสัมมนานักศึกษาอุรุกวัย 49 รูปภาพ
25610425 162 รูปภาพ
25610425_J_ต้อนรับคณะผู้แทนจาก HUTECH และ UEF มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจากประเทศเวียดนาม 61 รูปภาพ
25610425_J_รับรองแขกจาก Sanya University 101 รูปภาพ
25610425_T_งานสัมมนานักศึกษาอุรุกวัย 29 รูปภาพ
25610427_J_งานกิจกรรมประกวดแนวคิดธุรกิจ Business Ideation Championship 67 รูปภาพ
25610427_J_งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 102 รูปภาพ
25610427_T_ภาพอาจารย์รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ 17 รูปภาพ
25610430_J_รับรองแขกจาก Hannam University เกาหลี งาน lntercultural SuperHighway 39 รูปภาพ
25610430_T_Marketing Competition สาขาวิชาการตลาด 37 รูปภาพ
25610502_K_ภาพนศ.ที่สอบผ่าน IC รอบ 2 21 รูปภาพ
25610504 157 รูปภาพ
25610504_J_งาน Friendship Match 32 รูปภาพ
25610504_J_งานปัจฉิมนิเทศ นศ.สหกิจ 125 รูปภาพ
25610508 47 รูปภาพ
25610508_J_งานร้อยดวงใจร่วมรำลึก หนึ่งทศวรรษ อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 47 รูปภาพ
25610509_T_ถ่ายภาพ โครงการ DIY4 และโครงการ ING2 90 รูปภาพ
25610511 22 รูปภาพ
25610511_J_กิจกรรมงานการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ 47 รูปภาพ
25610511_J_พิธีส่งนักศึกษาออกค่าย โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 51 22 รูปภาพ
25610512 65 รูปภาพ
25610518 50 รูปภาพ
25610518_J_โครงการ MOU BU X DINFI 50 รูปภาพ
25610521_T_โครงการ MOU BU X QUALY 141 รูปภาพ
25610524 36 รูปภาพ
25610524_J_งาน ICMLG Conference 2018 36 รูปภาพ
25610531 20 รูปภาพ
25610531_J_บรรยาย เลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Tisco) 20 รูปภาพ
25610531_T_MOU คณะบริหารธุรกิจกับธนาคารแห่งประเทศไทย 26 รูปภาพ
25610604 7 รูปภาพ
25610604_J_ถ่ายภาพ นศ. คณะมนุษย์ ได้รางวัลจากการประกวดทำอาหาร 7 รูปภาพ
25610604_K_งานจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ 2560 73 รูปภาพ
25610607 3 รูปภาพ
25610607_J_อ.ศิริวรรณ รับรางวัล 3 รูปภาพ
25610608_J_งานปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (BUSEM) 70 รูปภาพ
25610612_J_ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 65 รูปภาพ
25610615_J_ปฐมนิเทศวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ประจำปี 2561 1 รูปภาพ
25610615_K_ปฐมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์ 46 รูปภาพ
25610618 70 รูปภาพ
25610619 460 รูปภาพ
25610619_ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 460 รูปภาพ
25610621_J_กิจกรรมสอนการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 140 รูปภาพ
25610621_T_การประกวด BU Game Jam 74 รูปภาพ
25610622 30 รูปภาพ
25610622_J_อบรมโครงการ TA24 + CPD27 + CPA16 30 รูปภาพ
25610625_K_ MOU กับสมาคมสปาไทย 37 รูปภาพ
25610625_T_ภาพกิจกรรมสอนการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 140 รูปภาพ
25610626 66 รูปภาพ
25610626_J_กิจกรรม นศ.Hutech เรียนร่วมกับ นศ.ไทย 66 รูปภาพ
25610627_T_กิจกรรม นศ.Hutech เรียนร่วมกับ นศ.ไทย 56 รูปภาพ
25610629_T_งาน Creative Mornings 41 รูปภาพ
25610629_T_งานลงนาม MOU กับ EMPOWERED 37 รูปภาพ
25610630 89 รูปภาพ
25610630_J_งานพิธีปิด HUTECH 89 รูปภาพ
25610702_K_ Diana International Research Conference 2018 75 รูปภาพ
25610704 98 รูปภาพ
25610704_J_โครงการ คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน 98 รูปภาพ
25610705 82 รูปภาพ
25610705_J_Workshop ให้ครูและนักเรียน หลักสูตร EP 82 รูปภาพ
25610706 285 รูปภาพ
25610706_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 285 รูปภาพ
25610710 76 รูปภาพ
25610710_J_กิจกรรม 24 Hours of Innovation Thailand 2018 76 รูปภาพ
25610711_J_MOU ระหว่าง BUI กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 43 รูปภาพ
25610711_T_โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 40 รูปภาพ
25610712 320 รูปภาพ
25610712_พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบถึงแก่กรรม อ.ปองทิพย์ฯ + งานบูรพาจารย์รำลึก 320 รูปภาพ
25610714-15_J_สัมมนา และ workshop ในหัวข้อ Workshop in Cook&Chill and Sous Vide 222 รูปภาพ
25610715 112 รูปภาพ
25610716 77 รูปภาพ
25610716_J_ปฐมนิเทศ Welcome to BU BUI สำหรับปีการศึกษา 61 77 รูปภาพ
25610717 116 รูปภาพ
25610717_J_งาน Welcome to HTM Family 116 รูปภาพ
25610718_K_การทำกิจกรรมนักศึกษาจาก Dongseo University 80 รูปภาพ
25610719_K_MOU ระหว่าง BUI และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 38 รูปภาพ
25610719_งานกีฬาภายในคณะนิติศาสตร์ 283 รูปภาพ
25610720 119 รูปภาพ
25610720_J_ถ่ายภาพคณะอาจารย์ใหญ่และเอเจ้นท์ที่มาประเทศเวียดนาม 119 รูปภาพ
25610720_T_บันทึกการทำกิจกรรมนักศึกษาจาก Dongseo University 53 รูปภาพ
25610724 30 รูปภาพ
25610724_J_รับรองแขกจาก Philippine Librarians Association Inc. (PLAI) ประเทศฟิลิปปินส์ 30 รูปภาพ
25610725 68 รูปภาพ
25610725_J_งานบุญกลางปีประเพณีแห่เทียนพรรษา 2561 68 รูปภาพ
25610726_K_พิธีรับเครื่องราชฯ 87 รูปภาพ
25610731_J_โครงการ UMAP Discovery Camp 2018 173 รูปภาพ
25610731_T_งาน Italian Concert วง Fabrizo Sotti Trio 106 รูปภาพ
25610802_T_ปฐมนิเทศ นศ.สหกิจ ปีการศึกษา 2561 35 รูปภาพ
25610817_T_รับรองแขกจากสถานทูตลาวประจำประเทศไทย 68 รูปภาพ
25610820_T_ถ่ายภาพ พิธีตักบาตรเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 38 รูปภาพ
25610828_T_คณะนิเทศฯ MOU 23 รูปภาพ
25610830 48 รูปภาพ
25610830_J_บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ Phu Yen University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม 48 รูปภาพ
25610903_J_พิธีเปิดสัปดาห์กิจกรรม 122 รูปภาพ
25610906 129 รูปภาพ
25610906_J_แถลงข่าว “Sport Marketing Ecosystem ความร่วมมือสู่ธุรกิจกีฬาครบวงจร” 129 รูปภาพ
25610907_J_ถ่ายภาพโครงการ LTDP 2 (ประกวดแผนการตลาดดิจิทัล) 66 รูปภาพ
25610907_T_ภาพ chef จาก Ritz Carlton มาเลือกนักศึกษา 35 รูปภาพ
25610911_J_รับรองแขกจาก Outerior Tiger และ HR Japan ประเทศญี่ปุ่น 93 รูปภาพ
25610911_K_โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดเชิงรุก 19 รูปภาพ
25610913 76 รูปภาพ
25610913_J_ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 76 รูปภาพ
25610913_K_การบรรยายเรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน 40 รูปภาพ
25610917 38 รูปภาพ
25610917_J_งาน Workshop เรื่องการเงิน 38 รูปภาพ
25610918_T_กิจกรรม Monthly Update Chinese Market Entry 31 รูปภาพ
25610919_K_การบรรยายพิเศษในวิชา IMK423 21 รูปภาพ
25610920_T_งานสัมมนา สถานการณ์ความเป็นผู้ประกอบการไทยและโลก 70 รูปภาพ
25610924_J_จัดกิจกรรม BCE Workshop Category Design 52 รูปภาพ
25610926 7 รูปภาพ
25610927_J_พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 438 รูปภาพ
25610927_J_เซ็น mou กับบริษัท mega esports 7 รูปภาพ
25610928 60 รูปภาพ
25610928_J_โครงการ BDO, TMF, Mazars & Big 4 Career Roadshow Co Campus ประจำปี 2561 60 รูปภาพ
25611002 167 รูปภาพ
25611002_J_งาน Russian Language and Culture Workshop 2018 167 รูปภาพ
25611005_K_โครงการ เพิ่มความรู้ สู่การลงทุน โดยระบบ Finansia HERO 15 รูปภาพ
25611010 130 รูปภาพ
25611010_J_การดับเพลิงขั้นต้นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 130 รูปภาพ
25611018 185 รูปภาพ
25611018_J_ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรม 185 รูปภาพ
25611025_K_Workshop ภาษาอังกฤษ 33 รูปภาพ
25611026_J_โครงการ BDO, TMF, Mazars & Big 4 Career Roadshow Co Campus ประจำปีการศึกษา 2561 33 รูปภาพ
25611026_K_งาน Study Abroad Fair 75 รูปภาพ
25611029 38 รูปภาพ
25611029_J_กิจกรรม Monthly Update Operation Management Entrepreneurs' Secret Weapon 38 รูปภาพ
25611030 100 รูปภาพ
25611030_J_งาน US Products Knowldege and Food Tasting Session 100 รูปภาพ
25611031 35 รูปภาพ
25611031_J_ภาพนักศึกษา ต๊ะ The voice thailand 1 35 รูปภาพ
2561104 149 รูปภาพ
25611103 317 รูปภาพ
25611103_J_งานครบรอบ 35 ปี คณะนิติศาสตร์ จากรากถึงใบให้ผล 35 ปี 317 รูปภาพ
25611104_J_พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 149 รูปภาพ
25611105_K_Focused Workshop Brand Think 39 รูปภาพ
25611109 42 รูปภาพ
25611109_J_การบรรยายพิเศษจากท่านทูตฟินแลนด์ 42 รูปภาพ
25611114 292 รูปภาพ
25611114_J_งาน BU Music Contest 2018 292 รูปภาพ
25611115_K_รับรองแขกจาก Petra Christian University อินโดนีเซีย 34 รูปภาพ
25611117 836 รูปภาพ
25611117_J_งาน BU Cheer Day ประจำปีการศึกษา 2561 836 รูปภาพ
25611119 109 รูปภาพ
25611119_J_กิจกรรมชมรม E-Sport 109 รูปภาพ
25611119_K_งานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ (สสอท.) 34 รูปภาพ
25611120_K_งานพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB 33 รูปภาพ
25611121 135 รูปภาพ
25611121_J_งาน Final Presentation BUI x Vichaivej International Hospital “Advanced 135 รูปภาพ
25611122 364 รูปภาพ
25611122_J_งาน BU Loy Krathong ประจำปีการศึกษา 2561 364 รูปภาพ
25611123 218 รูปภาพ
25611123_J_โครงการ Young AI Robotics 218 รูปภาพ
25611127_K_MOU ระหว่าง BUI กับ UNIQLO 60 รูปภาพ
25611129 40 รูปภาพ
25611129_J_โครงการที่ 1 โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 40 รูปภาพ
25611204_K_งานตัดสินงานประกวด Furniture Design Contest 54 รูปภาพ
25611207 108 รูปภาพ
25611207_J_รับรองคณะผู้บริหารจาก South China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 55 รูปภาพ
25611207_J_วันดินโลก 53 รูปภาพ
25611212_J_การฝึกซ้อมและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 86 รูปภาพ
25611212_K_มอบกระเช้าปีใหม่ ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล 7 รูปภาพ
25611213 26 รูปภาพ
25611213_J_ภาพมอบกระเช้าปีใหม่ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน 26 รูปภาพ
25611217_K_มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช 7 รูปภาพ
25611218_งานเลี้ยงปีใหม่ 2562 79 รูปภาพ
2561160818_Orientation นักศึกษาต่างชาติ 51 รูปภาพ
25620107_J_มอบกระเช้าปีใหม่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 35 รูปภาพ
25620107_K_รับรองแขก U.TEKNOLOGI MARA, MALAYSIA 14 รูปภาพ
25620107_T_MoU คณะบธ.กับ บ. ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง 27 รูปภาพ
25620108_T_รับรองเอกอัครราชทูตจากสถานฑูตเกาหลีเหนือ 33 รูปภาพ
25620110_J_ปฐมนิเทศ Welcome to BUSEM 2018 53 รูปภาพ
25620110_K_แขกจาก Petra Christian University 18 รูปภาพ
25620110_T_HUTECH Academic Student Exchange Program Batch 2, 2018 64 รูปภาพ
25620118 18 รูปภาพ
25620118_J_มอบกระเช้าปีใหม่ คุณมีชัย ฤชุพันธ์ 18 รูปภาพ
25620122_J_ รับรองแขกจาก National Kaohsiung University of Hospitality 34 รูปภาพ
25620123 37 รูปภาพ
25620123_J_โครงการ Unknow Asia Project 2019 37 รูปภาพ
25620125 64 รูปภาพ
25620125_J_งาน HIG Road Show 64 รูปภาพ
25620128 27 รูปภาพ
25620128_J_กิจกรรม BEC Workshop Event Marketing Getting Ready for 27 รูปภาพ
25620130_K_บรรยายพิเศษวิชา ICA339 และ ICA423 21 รูปภาพ
25620131 32 รูปภาพ
25620131_J_ พิธีลงนามทางวิชากการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 32 รูปภาพ
25620201 177 รูปภาพ
25620202_J_อบรม AI Education For Young Students 177 รูปภาพ
25620204_K_งาน BKK Design week 2019 133 รูปภาพ
25620205 56 รูปภาพ
25620205_J_Khun Polpat Songthamjitti (Popp)บรรยายพิเศษให้ BUI 26 รูปภาพ
25620205_J_การบรรยายพิเศษสำหรับวิชา ICA339 และ ICA423 30 รูปภาพ
25620207 84 รูปภาพ
25620207_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46 84 รูปภาพ
25620214 18 รูปภาพ
25620214_J_มอบกระเช้าปีใหม่ คุณดอน ปรมัตถ์วินัย 18 รูปภาพ
27092559 31 รูปภาพ
29092559 30 รูปภาพ
A
American Fair 43 รูปภาพ
Asean network festival 93 รูปภาพ
ASIA DAY 102 รูปภาพ
B
bangkok university 22 รูปภาพ
BU Cheer Day 430 รูปภาพ
BU E-sports Contest 69 รูปภาพ
BU International Business Day 2016 28 รูปภาพ
BU International Collage 75 รูปภาพ
BU International for Kids 2017 92 รูปภาพ
BU International Marketing Talk 32 รูปภาพ
BU International Restaurant Marketing 23 รูปภาพ
BU ดนตรีรับน้องใหม่ 60 120 รูปภาพ
BU เปิดยุ้งข้าว ช่วยเหลือชาวนาไทย 21 รูปภาพ
BU เปิดยุ้งข้าว มอบข้าวสารเขตคลองเตย 51 รูปภาพ
BU เปิดยุ้งข้าว อุดหนุนชาวนาไทย 52 รูปภาพ
BU เปิดยุ้งข้าว อุดหนุนชาวนาไทย มอบข้าวรปภ 18 รูปภาพ
buic 230 รูปภาพ
busem 834 รูปภาพ
BUSEM_Mentor Pitch Day #MME3 2016 102 รูปภาพ
C
Cell ศิลปกรรมฯ 114 รูปภาพ
Creative Morning 13 รูปภาพ
F
Francesco Cafiso 75 รูปภาพ
G
G-LINK SUMMIT 2017 71 รูปภาพ
Garena 34 รูปภาพ
GE115 44 รูปภาพ
GE119 23 รูปภาพ
H
HTM Family 116 รูปภาพ
Hutec 234 รูปภาพ
I
IKI-sea 182 รูปภาพ
Italian Festival in Thailand 2017 75 รูปภาพ
J
Jazz 72 รูปภาพ
M
MBI - Open House 26 รูปภาพ
MINI OPEN HOUSE 39 รูปภาพ
MINI Open House Grade Fest 28 รูปภาพ
MOU 382 รูปภาพ
MOU Box DINFI 49 รูปภาพ
MoU Signing Ceremony 59 รูปภาพ
MOU คณะศิลปกรรมฯ กับ บริษัทดินไฟ จำกัดและบริษัทพิณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 48 รูปภาพ
MOU คณะศิลปกรรมฯ กับหน่วยงาน Ture ปลูกปัญญา 70 รูปภาพ
MOU โครงการสัมมนาการสร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษา 11 รูปภาพ
N
NEC 95 รูปภาพ
O
open house 2016 1209 รูปภาพ
P
Product ศิลปกรรมฯ 120 รูปภาพ
S
Sanya University 101 รูปภาพ
SPARK 2017 59 รูปภาพ
Startup Innovation for New Gen 30 รูปภาพ
summer Fashion 74 รูปภาพ
T
Train - The - Trainers Digital Academy 58 รูปภาพ
Train - The - Trainers Digital Academy1 26 รูปภาพ
U
Uef 61 รูปภาพ
University Sees Businesses (USB) 27 รูปภาพ
W
welcome to busem 101 รูปภาพ
Y
young Ai 218 รูปภาพ
YOUNG Entrepreneur Boot Camp 88 รูปภาพ
กฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 104 รูปภาพ
กตป. 53 รูปภาพ
กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ 15 รูปภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Tisco) 20 รูปภาพ
การตลาด 4 รูปภาพ
การทำอาหาร 145 รูปภาพ
การบรรยายประกันสังคมใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิของตน 21 รูปภาพ
การประกวด Senior Project Award 2016 73 รูปภาพ
การประกวด Senior Project Award 2017 93 รูปภาพ
การประกวดแผนธุรกิจ 67 รูปภาพ
การสอบบัญชี รุ่นที่ 10 133 รูปภาพ
การสัมมนา “มุมมองของผู้ประกอบการไทยต่อมาตรฐานฮาลาล” 39 รูปภาพ
การเขียน Creative CV workshop by JobsDB 14 รูปภาพ
การแข่งขันฟุตบอล 125 รูปภาพ
การแข่งขันเกมส์ 85 รูปภาพ
การแข่งขันเชียร์ 340 รูปภาพ
กิจกรรมสอนอาหารไทย 140 รูปภาพ
กิจการพิเศษ 37 รูปภาพ
กีฬา 19 รูปภาพ
กีฬา 6 สถาบัน 244 รูปภาพ
คณ.นศ. 19 รูปภาพ
คณ.บช. 98 รูปภาพ
คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 268 รูปภาพ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 59 รูปภาพ
คณบดีคณะบัญชี 15 รูปภาพ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 175 รูปภาพ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน 2 รูปภาพ
คณะกรรมการสโมสร 101 รูปภาพ
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ ฉลองว่าที่บัณฑิตใหม่ 156 รูปภาพ
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ(SEM) 940 รูปภาพ
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 114 รูปภาพ
คณะนิติ ฯ ร่วมมือ BPP University 8 รูปภาพ
คณะนิติศาสตร์ 586 รูปภาพ
คณะนิเทศศาสตร์ 719 รูปภาพ
คณะบริหารธุรกิจ 946 รูปภาพ
คณะบัญชี 350 รูปภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 1497 รูปภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 47 รูปภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 76 รูปภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1103 รูปภาพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 336 รูปภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 806 รูปภาพ
คณะเศรษฐศาสตร์ 422 รูปภาพ
ครูแนะแนว 233 รูปภาพ
คอนเสิร์ตแจ๊ส 75 รูปภาพ
คิดใสไทยแลนด์ 31 รูปภาพ
คุณก่อเขต 13 รูปภาพ
คุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 460 รูปภาพ
คุมครองสิทธิ์ 81 รูปภาพ
งาน ABROAD EDUCATION FAIR (วันที่ 2-3 พ.ย.59) 19 รูปภาพ
งาน Business week 62 รูปภาพ
งาน Creative Morning ในหัวข้อ SERENDIPITY 51 รูปภาพ
งาน FAB 65 รูปภาพ
งาน International Day 37 รูปภาพ
งาน International Day 2018 153 รูปภาพ
งาน Language Cafe 27 รูปภาพ
งาน Mprofessional 23 รูปภาพ
งาน Open House เปิดบ้าน BUSEM 2017 50 รูปภาพ
งานตลาด 4 ภาค 142 รูปภาพ
งานบรรยายพิเศษด้านการโรงแรมโดยตัวแทน Hilton Worldwide 33 รูปภาพ
งานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย # 12 44 รูปภาพ
งานประกาศรางวัล Young Reporter ปี 2 37 รูปภาพ
งานสัมนา 21 รูปภาพ
งานเลี้ยงปีใหม่ 2562 79 รูปภาพ
งานแถลงข่าวลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Digital Academy 35 รูปภาพ
จส100 1 รูปภาพ
ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 3 รูปภาพ
ชนะการแข่งขัน 85 รูปภาพ
ชนะการแข่นขัน 11 รูปภาพ
ชนัญชี ภังคานนท์ 3 รูปภาพ
ชมรมเชียร์ 90 รูปภาพ
ชัชวาล หังสพฤกษ์ 1 รูปภาพ
ซ้อมดับเพลิง 170 รูปภาพ
ซ้อมรับปริญญา 269 รูปภาพ
ซ้อมหนี้ไฟ กล้วยน้ำไท 25 รูปภาพ
ญี่ปุ่น 155 รูปภาพ
ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 1 รูปภาพ
ดร.ธนู กุลชล 55 รูปภาพ
ดร.ศิริวรรณ 41 รูปภาพ
ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร 120 รูปภาพ
ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล 13 รูปภาพ
ตรวจประเมินรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 460 รูปภาพ
ต้อนรับ สวทน และสวทช 52 รูปภาพ
ต้อนรับคณะวิทยาลัยอาชีวะเวียดนาม 70 รูปภาพ
ถวายพระพร ของคณาจารย์และนักศึกษา BUSEM 18 รูปภาพ
ถิรพล วงศ์สอาดสกุล 15 รูปภาพ
ทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 91 รูปภาพ
ทำบุญถวายสังฆทานวาระขึ้นปีใหม่ คณะดิจิทัลมีเดียฯ 48 รูปภาพ
ทำบุญอาจารย์สุรัตน์ 47 รูปภาพ
ธนู กุลชล 1 รูปภาพ
ธรรมบรรยาย 138 รูปภาพ
นศ.ที่สอบผ่าน IC รอบ 3 31 รูปภาพ
นักกีฬาไป ม.โลก 22 รูปภาพ
นักศึกษาคณะบัญชี 8 รูปภาพ
นักศึกษาฟิลิปปินส์ 140 รูปภาพ
นักศึกษารับรางวัล 8 รูปภาพ
นิทรรศการพิเศษ มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์มที่ไม่มีวันเลือนหาย 40 รูปภาพ
นิทรรศการภาพถ่าย 28 รูปภาพ
นิทรรศการศิลปะ 134 รูปภาพ
นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ 2 รูปภาพ
บรรยาย วิชา AC102 15 รูปภาพ
บรรยายพิเศษ วนช. 35 รูปภาพ
บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวสมัครงานในบริษัทญี่ปุ่น 18 รูปภาพ
บรรยายพิเศษคณะบัญชี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง วิชา AC102 21 รูปภาพ
บรรยายพิเศษให้นักศึกษาคณะบัญชี ในรายวิชา AC102 94 รูปภาพ
บอร์ดนิทรรศการ 8 รูปภาพ
บัญชี AC102 24 รูปภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย 187 รูปภาพ
ป.เอก 92 รูปภาพ
ป.โท นิเทศศาสตร์ 57 รูปภาพ
ปฐมนิเทศ BUI 98 รูปภาพ
ปฐมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 70 รูปภาพ
ปฐมนิเทศ นศ.ทุน ปีการศึกษา 2560 212 รูปภาพ
ปฐมนิเทศ ป.เอก 123 รูปภาพ
ปฐมนิเทศ ป.โท 102 รูปภาพ
ปฐมนิเทศคณะการสร้างเจ้าของธุระกิจ 101 รูปภาพ
ปฐมนิเทศคณะบัญชี 23 รูปภาพ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่จะเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 22016 19 รูปภาพ
ปฐมนิเทศน์ปริญญาโทนิเทศฯ 57 รูปภาพ
ประกวดหนังสั้น Mice 20 รูปภาพ
ประชุม Advisory Board BUSEM ครั้งที่ 12559 70 รูปภาพ
ประชุม QA 23 รูปภาพ
ประชุม สสอท 50 รูปภาพ
ประชุมผู้บริหาร 28 รูปภาพ
ประชุมศิษย์เก่า 102 รูปภาพ
ประชุมเครือข่าย Digital University Forum ครั้งที่ 2 57 รูปภาพ
ประชุมใหญ่สหกรณ์ 136 รูปภาพ
ปริญญา 2559 14 รูปภาพ
ปริญญาโท 22 รูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศ 507 รูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศคณะบัญชี 45 รูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษย์ฯ 17 รูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 46 รูปภาพ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 79 รูปภาพ
ปัญฉิมนิเทศ คณะศิลปกรรม 40 รูปภาพ
ผศ.ดร. 31 รูปภาพ
ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ 9 รูปภาพ
ผอ.กตป. 34 รูปภาพ
ผู้บริหาร 2 รูปภาพ
ฝึกซ้อมหนีไฟ 115 รูปภาพ
ฝึกอบรม 44 รูปภาพ
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1036 รูปภาพ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1293 รูปภาพ
ฝ่ายกิจการพิเศษ 55 รูปภาพ
ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ 19 รูปภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 485 รูปภาพ
พัฒนาวิชาชีพ 22 รูปภาพ
พิธี MOU ระหว่าง ม.กรุงเทพ กับ ธนาคารออมสิน 108 รูปภาพ
พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รร.สวนกุหลาบ กับคณะนิติฯ 47 รูปภาพ
พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระ 67 รูปภาพ
พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 62 รูปภาพ
พิธีทำบุญถวายสังฆทาน อ.สุรัตน์,ปลูกต้นไม้ 69 รูปภาพ
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 184 รูปภาพ
พิธีประดับปีก 88 รูปภาพ
พิธีประสาทปริญญาบัตร 284 รูปภาพ
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปี 2560 95 รูปภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตร 99 รูปภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรม 279 รูปภาพ
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 19 รูปภาพ
พิธีลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 38 รูปภาพ
พิธีส่งตัวนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนา 13 รูปภาพ
พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 42 รูปภาพ
พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2017 139 รูปภาพ
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 40 รูปภาพ
พีธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น 279 รูปภาพ
พีรชัย เกิดสินธุ์ 20 รูปภาพ
ฟุตซอล 32 รูปภาพ
ฟุตบอลช้างอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศ 93 รูปภาพ
ภาควิชา jr 25 รูปภาพ
ภาควิชาศิลปการแสดง 85 รูปภาพ
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 42 รูปภาพ
ภาควิชาเกมส์ 54 รูปภาพ
ภาพหมู่ผู้บริหาร 2 รูปภาพ
มนู อรดีดลเชษฐ์ 58 รูปภาพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 22 รูปภาพ
มอบกระเช้า TNN 1 รูปภาพ
มอบกระเช้าวันเกิด นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 2 รูปภาพ
มอบของที่ระลึก พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ท่าน 12 รูปภาพ
มอบตู้น้ำเย็น และป้ายห้ามจอดให้กับสถานีตำรวจทองหล่อ 5 รูปภาพ
มอบทอง 4 รูปภาพ
มอบทุนนักศึกษากัมพูชา 1 รูปภาพ
มอบทุนโครงการผู้ประกอบการวัยรุ่น 129 รูปภาพ
มอบประกาศนียบัตร 95 รูปภาพ
มอบเข็ม 285 รูปภาพ
มัทนา สานติวัตร 2 รูปภาพ
รวมพลังแห่งความภักดี 85 รูปภาพ
รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ 43 รูปภาพ
รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ 60 รูปภาพ
รอง กพ. 1 รูปภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1 รูปภาพ
รับทุน 67 รูปภาพ
รับน้องใหม่ ปี 60 120 รูปภาพ
รับรองแขก PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 79 รูปภาพ
รับรองแขก Tamkang University Taiwan 34 รูปภาพ
รับรองแขกจาก NORTH SOUTH UNIVERSITY, BANGLADESH 43 รูปภาพ
รับรองแขกจาก ROYAL UNIVERSITY OF BHUTAN, KINGDOM OF BHUTAN 61 รูปภาพ
รับรองแขกจาก UNITED KINGDOM 9 รูปภาพ
รับรองแขกจาก UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG INDONESIA 14 รูปภาพ
รับรองแขกจาก UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM), MALAYSIA 53 รูปภาพ
รับรองแขกต่างประเทศ 96 รูปภาพ
รับรางวัลจากโครงการประกวดแข่งขันแคมเปญโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชน Outing Trip และ CSR 19 รูปภาพ
รางวัลงานวิจัย 45 รูปภาพ
ร่วมงานครบรอบวันเกิดช่อง 3 2 รูปภาพ
ลอยกระทง 364 รูปภาพ
วนช 94 รูปภาพ
วัดบางขัน 68 รูปภาพ
วัดพระประโทณ 54 รูปภาพ
วันปองทิพย์ 33 รูปภาพ
วิชา GE 115 39 รูปภาพ
วิชาการ 182 รูปภาพ
วิชาการ ทหารดูงาน 52 รูปภาพ
วิทยากรบรรยาย 14 รูปภาพ
วิทยากรพิเศษ 39 รูปภาพ
วิทยาลัยนานาชาติ 1351 รูปภาพ
วิทยาลัยนานาชาติจีน 62 รูปภาพ
วีระพงศ์ มาลัย 34 รูปภาพ
ศิลปกรรมศาตร์ 50 รูปภาพ
ศูนย์นานาชาติ 140 รูปภาพ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 32 รูปภาพ
ศูนย์อิตาลี 75 รูปภาพ
สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 335 รูปภาพ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์(CEDI) 46 รูปภาพ
สถาบันภาษา 16 รูปภาพ
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 78 รูปภาพ
สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ICE) 215 รูปภาพ
สมจิตต์ ลิขิตถาวร 1 รูปภาพ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเยี่ยมชม 57 รูปภาพ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7 รูปภาพ
สมาคมศิษย์เก่าฯมอบของให้ชุมชนวัดสะพาน 33 รูปภาพ
สมโภชหลวงพ่อเพชรรัตนมุณี 60 รูปภาพ
สรรเสริญ 42 รูปภาพ
สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 14 รูปภาพ
สสอท. 107 รูปภาพ
สหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 136 รูปภาพ
สหกิจศึกษา 202 รูปภาพ
สัมนา 21 รูปภาพ
สัมภาษณ์ อาจารย์ หัวหน้าภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 รูปภาพ
สัมมนาเปิดตัวหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ 23 รูปภาพ
สายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี 44 รูปภาพ
สายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 52 รูปภาพ
สำนักกลยุทธ์การตลาด 334 รูปภาพ
สำนักงานประกันสังคม 12 รูปภาพ
สำนักงานอธิการบดี 266 รูปภาพ
สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 145 รูปภาพ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 128 รูปภาพ
สำนักวิชาการ 62 รูปภาพ
สื่อมวลชน 26 รูปภาพ
สุนทรี รัตภาสกร 1 รูปภาพ
ส่งค่ายอาสา 22 รูปภาพ
ส่งตัวนักกีฬา 22 รูปภาพ
หนุก 80 รูปภาพ
หน่วยงานสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี 196 รูปภาพ
หลวงพ่อเพชร 2 รูปภาพ
หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 116 รูปภาพ
หอศิลป์ 134 รูปภาพ
อ.เพชร 12 รูปภาพ
อธิการบดี 2 รูปภาพ
อบรมการทำอาหาร 145 รูปภาพ
อบรมการเขียน Resume โดย Jobs DB (สถาบันภาษา) 16 รูปภาพ
อบรมการเขียน Resume โดย Jobs DB(สถาบันภาษา) 10 รูปภาพ
อบรมสัมมนา 90 รูปภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบบัญชี รุ่นที่ 9 10 รูปภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน 24 รูปภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 3 รูปภาพ
อรรยา สิงห์สงบ 7 รูปภาพ
อรรยา สิงห์สงบ 1 รูปภาพ
ออมสิน 34 รูปภาพ
อาจารย์สุรัตน์ 47 รูปภาพ
อิตาลี 75 รูปภาพ
อินโดนีเซีย 35 รูปภาพ
เกียรติบัตร 285 รูปภาพ
เจริญ คันธวงศ์ 4 รูปภาพ
เดินแบบ 201 รูปภาพ
เทียนพรรษา 68 รูปภาพ
เปิดตัวหนังสือ M 73 รูปภาพ
เปิดตัวโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์นานาชาติ ในรูปแบบบรรยายพิเศษ 39 รูปภาพ
เปิดนิทรรศการ 98 รูปภาพ
เปิดสัปดาห์กิจกรรม 63 รูปภาพ
เพชร โอสถานุเคราะห์ 2 รูปภาพ
เสวนา 110 รูปภาพ
เหยี่ยวข่าว 27 รูปภาพ
แขกดูงาน 33 รูปภาพ
แขกต่างประเทศ 401 รูปภาพ
แถลงข่าว 196 รูปภาพ
แถลงข่าวคิงพาวเวอร์ 96 รูปภาพ
แว่นตาฟ้าใส เพื่อชาวเขตคลองเตย 69 รูปภาพ
โครงการ JR MOVES FORWARD 2017 55 รูปภาพ
โครงการบ้านอยู่ดี คณะสถ. 102 รูปภาพ
โครงการพอแล้วดี 143 รูปภาพ
โครงการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 27 รูปภาพ
โครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น 2 รูปภาพ
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 144 รูปภาพ
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Big Toy Design Innovation 2016 40 รูปภาพ
โครงการเปิดตัวหลักสูตร 3 คณะ 135 รูปภาพ
โต้วาที 77 รูปภาพ
โอสถสภา 129 รูปภาพ
“คลุมเครือ” (Grey Area) โดย Angki Purbandono 78 รูปภาพ