BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Home / Tags

6สถาบัน 19 photos
The Creative Creator Still on my mind การแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน และคอนเสิร์ต ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 189 photos
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG, THE REPUBLIC OF INDONESIA 58 photos
แผนกพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 27 photos
1
15 มิถุนายน 2560 32 photos
2
23610323 18 photos
25160919_J_โครงการแลกเปลี่ยน HUTECH Academic Student Exchange 2018 เวียดนาม 84 photos
255600502-04_J_โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor EA) 44 photos
25561221 25 photos
25590419 129 photos
25590712 33 photos
25590820 92 photos
25590902 1 photo
25590903 136 photos
25590905 18 photos
25590908 52 photos
25590909 1 photo
25590914 189 photos
25590916 69 photos
25590923 13 photos
25590927 31 photos
25590928 12 photos
25590929 30 photos
25590930 49 photos
25591003 19 photos
25591005 5 photos
25591006 2 photos
25591012 23 photos
25591018 21 photos
25591018_บรรยายพิเศษคณะบัญชี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง วิชา AC102 21 photos
25591019 47 photos
25591019_J_บอร์ดใว้อาลัยพระเจ้าอยู่หัวรังสิต 8 photos
25591020 40 photos
25591021 129 photos
25591026 51 photos
25591028 76 photos
25591101 40 photos
25591102 49 photos
25591103 67 photos
25591104 19 photos
25591106 104 photos
25591110 61 photos
25591111 70 photos
25591114 82 photos
25591115 10 photos
25591116 22 photos
25591117-19 1075 photos
25591122 106 photos
25591123 75 photos
25591124 67 photos
25591125 62 photos
25591127 102 photos
25591201 2 photos
25591202 88 photos
25591208-09 60 photos
25591208_งานแถลงข่าวความร่วมมือจัดหลักสูตร Entrepreneurial Network 4.0 46 photos
25591209 17 photos
25591213 70 photos
25591214 97 photos
25591216 43 photos
25591217 44 photos
25591220 115 photos
25591221 21 photos
25591222 88 photos
25600104 9 photos
25600105 19 photos
25600113 8 photos
25600116 42 photos
25600120 184 photos
25600121 88 photos
25600123 34 photos
25600125 128 photos
25600131 123 photos
25600131-1_J_BU Grade Fest 38 photos
25600201 34 photos
25600202 35 photos
25600203 189 photos
25600204 28 photos
25600207 184 photos
25600208 26 photos
25600210 249 photos
25600210_J_Await fashion show by A. Supachai 201 photos
25600214 55 photos
25600216 25 photos
25600216_J_งานเสวนาพี่พบน้อง โครงการ JR MOVES FORWARD 2017 25 photos
25600217. 108 photos
25600217_J_เสวนา มุ่งหน้าสู่แอดมิชชั่นใหม่โอกาสทางการศึกษา หรืออนาคตที่เปลี่ยนไป 85 photos
25600218 32 photos
25600220 22 photos
25600220_J_พิธีปฐมนิเทศและส่งตัวนักกีฬา 22 photos
25600221 147 photos
25600221-0302_รูปกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สุรนารีเกมส์ 31 photos
25600227 61 photos
25600227_J_นักศึกษาคณะบัญชีที่ได้รางวัล 8 photos
25600228_J_รับรองแขกจาก UNIVERSITY OF VICTORIA, CANADA 20 photos
25600301 135 photos
25600308-09_กิจกรรมประกอบรายวิชา GE115 Art of Life หัวข้อ “ดนตรีกับอุดมการณ์” 39 photos
25600309 39 photos
25600310 172 photos
25600313 44 photos
25600315 39 photos
25600316 27 photos
25600317 132 photos
25600317_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 44 99 photos
25600317_J_สัสสมนาผู้นำนักศึกษา C+E 33 photos
25600318 49 photos
25600321 81 photos
25600321_J_โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ของประชาชน 81 photos
25600322 62 photos
25600323_J_โครงการ พอแล้วดี (The Creator) Open House 143 photos
25600324 2 photos
25600325 41 photos
25600328 37 photos
25600329 92 photos
25600330 170 photos
25600331 108 photos
25600331_J_ต้อนรับผู้บริหารจาก BELTEI 108 photos
25600404 321 photos
25600404_J_พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และปฏิญาณตนมอบหน้าที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาธ 279 photos
25600405 11 photos
25600405_J_นศ.คณะบัญชี 3 คน ได้รับรางวัล 11 photos
25600420 155 photos
25600422 27 photos
25600425 116 photos
25600425_J_เปิดงานนิทรรศการศิลปินพำนัก 56 photos
25600426 129 photos
25600426_J_งานสัมมนา Monthly Update สร้างตัวเองให้เป็นเถ้าแก่ยุค 4.0 39 photos
25600427 49 photos
25600428 93 photos
25600502 110 photos
25600502-04 44 photos
25600508 69 photos
25600512 82 photos
25600512_J_รับรองแขกจาก SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 43 photos
25600512_J_เลี้ยงสังสรรค์ ทุนสื่อมวลชน 26 photos
25600515 11 photos
25600515-17 57 photos
25600515-17_J_ถ่ายภาพงานสัมมนาผู้นำ นศ. (ภายใน) 57 photos
25600516-18 71 photos
25600516-18_J_รับรองแขกจาก UNIVERSITY OF THE REPUBLIC OF URUGUAY, URUGUAY 71 photos
25600517 243 photos
25600517_J_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะ บช.นศ. มท.ทน. สถ 243 photos
25600523 61 photos
25600523_J_รับรองแขกจาก Outerior Tiger และ HR ประเทศญี่ปุ่น 61 photos
25600526 104 photos
25600526_J_รับรองแขกจาก Binus University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 35 photos
25600530 254 photos
25600530_J_ปฐมนิเทศ นศ.ทุน มอบทุน ปีการศึกษา 2560 42 photos
25600531 107 photos
25600531_J_ถ่ายภาพงานปฐมนิเทศ คณะ ทน 57 photos
25600531_J_ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 50 photos
25600601 70 photos
25600607 44 photos
25600607_K_มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงาน 44 photos
25600607_รับรองแขกจาก UTAH STATE UNIVERSITY USA 39 photos
25600609 120 photos
25600609_J_Welcome to BU 120 photos
25600612 6 photos
25600613 99 photos
25600613_J_ASEAN ART & DESIGN TALK 2017 59 photos
25600614 99 photos
25600614_K_งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในโครงการ CEMP#8 99 photos
25600615 52 photos
25600620 142 photos
25600620_J_งาน ตลาด 4 ภาค 142 photos
25600620_T_งานสัมมนา การสร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยสู่สากล 139 photos
25600621 98 photos
25600623 38 photos
25600623_คณ.ศศ สอนกระดานหุ้น 38 photos
25600626 154 photos
25600626_T_รับรองแขกจาก WENZAO URSULINE UNVERSITY OF LANGUAGES, TAIWAN 154 photos
25600630_T_คณะบัญชีจัดการอบรมโครงการ TA 23 (ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย., 1-2 ก.ค.60) 27 photos
25600705_T_โครงการสัมมนาคณาจารย์ “Learn Do Share Workshop ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารฯ 54 photos
25600712_พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบถึงแก่กรรม อ.ปองทิพย์ฯ 48 photos
25600714 41 photos
25600714_Creative Mornings ในหัวข้อ EQUALITY 41 photos
25600717 56 photos
25600717_J_ พิธีเปิดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ 56 photos
25600718-19 145 photos
25600718-19_J_การอบรมอาหารไทย The Art of Thai Cooking 145 photos
25600719_K_งานเลี้ยงอ.ธนูในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น SIU 44 photos
25600720_T_โครงการอบรมสัมมนา สุดยอดทักษะนิเทศศาสตร์ในยุคพลวัตแห่งการสื่อสาร ประจำปี 2560 74 photos
25600720_T_โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 80 photos
25600721_T_สัมมนาเรื่อง เกษียณอย่างมั่นคั่งด้วยการวางแผนการเงิน 37 photos
25600725_Kแถลงข่าวยูลีค 54 photos
25600725_T_โครงการการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs Start up 48 photos
25600726 85 photos
25600726_J_ถ่ายภาพเด็ก 6 คน คณะวศ 85 photos
25600726_T_อบรมวุฒิบัตรการอ้างอิงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดี 65 photos
25600727 31 photos
25600727_J_โครงการอบรมสัมมนา สุดยอดทักษะนิเทศศาสตร์ในยุคพลวัตแห่งการสื่อสาร ประจำปี 2560 31 photos
256008004_T_ดร.สุพงษ์ มอบรางวัลให้นศ. Part time 70 photos
25600801_T_มอบกระเช้าวันเกิด นสพ.บางกอกโพสต์ 1 photo
25600802_Kงานเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา 18 photos
25600803_T_แขก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 21 photos
25600804 12 photos
25600804_J_ถ่ายภาพ โครงการอบรมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน “Skill Set & Hybrid Learning” 12 photos
25600805 102 photos
25600805_J_ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท ปี60 102 photos
25600808 34 photos
25600808_J_ถ่ายภาพพิธีเปิดโครงการ RD go Campus 34 photos
25600808_T_งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Real Zoom The futuristic of developer 83 photos
25600809 73 photos
25600809_J_เปิดตัว M แมกกาซีน 73 photos
25600810 22 photos
25600810_J_ถ่ายภาพ รอง กส. ให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาไปแข่งขันกีฬา ม.โลก 22 photos
25600810_T_ วนช.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 55 photos
25600815_J_T_Welcome TO BU 2 293 photos
25600816_J_Welcome to BUSEM 101 photos
25600816_T_รับแขก Macquarie University, Australia 6 photos
25600817_T_พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 50 photos
25600818_T_Creative Mornings ในหัวข้อ GENIUS 61 photos
25600822 33 photos
25600822_J_ คณะนิติศาสตร์ต้อนรับแขกดูงาน 33 photos
25600824 17 photos
25600824_J_ปลูกต้นดาวเรือง 100 photos
25600824_K_งาน Monthly Update 17 photos
25600826 108 photos
25600826_J_ประชุมคุณก่อเขตกับคณ.นศ 13 photos
25600826_J_รับใบประกาศ Creative Mini MBA 95 photos
25600904-08 28 photos
25600904-08_นิทรรศการภาพถ่าย ตอนให้เธอได้ฟัง 28 photos
25600904_T_กอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1 206 photos
25600904_รับรองแขกจาก Swiss Germany university สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5 photos
25600905 63 photos
25600905_J_พิธีเปิดสัปดาห์กิจกรรม 63 photos
25600906_T_ถ่ายภาพบรรยาย+ Cooking 90 photos
25600908 94 photos
25600908_J_รับรองแขกจาก HR Japan, Japan 94 photos
25600909_T_แรลลี่ ตามรอยพ่อ กรุงเทพฯ-หัวหิน 595 photos
25600912_J_ถ่ายภาพวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายวิชา AC102 14 photos
25600912_J_รับรองแขกจาก Evolve Global Solutions Ltd สาธารณรัฐอังกฤษ 6 photos
25600912_K_งาน BUI Marketing Talk 2017 22 photos
25600912_T_BU E-sports Contest 2017 173 photos
25600912_T_พิธีลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ 68 photos
25600913 11 photos
25600913_J_อวยพรวันคล้ายวันเกิดของ ดร.ธนู กุลชล 11 photos
25600914_T_BUI Marketing Talk 2017 55 photos
25600914_T_Thailand Innovation and Design Expo 2017 105 photos
25600915_J_โครงการ TMF, Mazars & Big 4 Roadshow Co Campus ประจำปีการศึกษา 2560 45 photos
25600915_T_ Creative Mornings ในหัวข้อ Compassion 63 photos
25600915_T_ รับรองแขกจาก The Johns Hopkins Carey Business School 9 photos
25600920_T_ มอบทุนโครงการคิดใส ไทยแลนด์ ซีซัน 3 131 photos
25600921_พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปี 2560 317 photos
25600922_J_ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศีกษาและประธานอนุกรรมการสาขาวิชา ครั้งที่ 23 photos
25600922_T_นศ. คณะนิเทศฯ รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 40 photos
25600923 340 photos
25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ (ฺBU Cheer Day) 340 photos
25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ BU Cheer Day 430 photos
25600924 52 photos
25600926 14 photos
25600926_J_วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายวิชา AC102 คุณพรพิมล วรดิลก 14 photos
25600929 54 photos
25600929_J_แถลงข่าวฟุตบอล UNIVERSITY KHAO SHONG FRESHY CUP 2017 54 photos
25600929_K_Pitching Challenge โครงการ SIPA Tech Start Up 32 photos
25601003 26 photos
25601003_J_คุณอรอุมา ไชยรัตนตรัยบรรยายวิชา AC102 ภาค1-2560 14 photos
25601003_J_รับรองแขกจาก National Taipei University of Business 12 photos
25601005_T_G-LINK SUMMIT 2017 79 photos
25601006_J_รับรองแขกจาก National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไต้หวัน 33 photos
25601006_J_อบรมเหยี่ยวข่าว 27 photos
25601006_T_วันเกิด นสพ. กรุงเทพธุรกิจ 1 photo
25601009_ศิลปินไทยที่น่าจับตามอง 38 photos
25601010 26 photos
25601010_J_อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายวิชา AC102 26 photos
25601010_T_ส่งมอบบ้านผู้พิการ จ.ระยอง 166 photos
25601011 69 photos
25601011_J_แถลงข่าว KIID Press Conference 69 photos
25601012_J_พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันฟุตบอล UNIVERSITY KHAO SHONG FRESHY CUP 2017 83 photos
25601012_K_ลงนามความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย 29 photos
25601015_J_ซ้อมหนีไฟ รัง 40 photos
25601019_J_กิจกรรม Professional Talk 18 photos
25601019_K_พิธีสวดพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศล รำลึก ๑ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต 106 photos
25601020_J_งาน ITALIAN Day 34 photos
25601020_T_ creative morning 43 photos
25601024 13 photos
25601024_J_คุณศราวุธ คุณบุศย์รินทร์ มาบรรยายวิชา 13 photos
25601027 21 photos
25601027_J_อบรมความรู้รวบยอดสำหรับบัญชีบัณฑิต รุ่นที่ 14 21 photos
25601028 36 photos
25601028_J_บรรยายพิเศษของคณะบริหาร 36 photos
25601030_K_กฐินพระราชทาน ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 64 photos
25601031_J_คุณสมฤดี ชัยมงคล บรรยายวิชา AC102 15 photos
25601031_K_งานโครงการ Career Talk 2017 by Osotspa 32 photos
25601101 114 photos
25601101_J_International Arts & Music Festival 2017 114 photos
25601103_J_แถลงข่าวฟุตบอลช้าง 31 photos
25601103_T_โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา 32 photos
25601107_K_รับรองแขกจาก National Open University ไต้หวัน 4 photos
25601108 65 photos
25601108_J_BUI Creative Business Day 2017 65 photos
25601110_T_งานสัมมนา Monthly Update BUSEM 21 photos
25601110_T_ถ่ายภาพ นศ. ป.โท เวียดนาม 28 photos
25601113_ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกอบอาหาร 118 photos
25601114_T_BUI Restaurant Marketing 2017 69 photos
25601116 28 photos
25601116_J_การบริหารมหาวิทยาลัยในมุมมองนักบริหาร 28 photos
25601117_J_ 89 photos
25601117_J_งาน The Italian to the Cinema, the Italian into the Cinema 74 photos
25601117_J_ต้อนรับแขกจากประเทศจีน 15 photos
25601117_K_งาน Creative Mornings 26 photos
25601117_T_U-League 2017 198 photos
25601118 67 photos
25601118_J_ถ่ายภาพงาน สสอท 67 photos
25601120_T_ประชุมทำความร่วมมือ 41 photos
25601121 28 photos
25601121_J_โครงการ Startup Experimental DIY 4 (Do It Yourself) For Creative Economy Project และโครงการ Innovation for New Gen (ING 2) 28 photos
25601122_J_T_งาน SEM-SME Synergy 267 photos
25601123_T_พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Chang U-CHAMPION CUP 2017 90 photos
25601124 77 photos
25601124_J_การแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ ครั้งที่ 35-36 ประจำปีการศึกษา 2560 77 photos
25601124_J_โครงการ Kluaynamthai Innovative Industries District 30 photos
25601124_K_งาน Monthly Update 20 photos
25601124_K_โครงการ LTDP 105 photos
25601124_T_โครงการแว่นตาฟ้าใส จากใจบียู 99 photos
25601125 119 photos
25601125_J_โครงการ Kluaynamthai Innovative Industries District 119 photos
25601127_T_พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (สายการบินนกแอร์ร่วมกับม.กรุงเทพ) 44 photos
25601128_T_พิธีลงนามความร่วมมือ บ. วิงสแปน เซอร์วิสเซน ร่วมมือ ม.กรุงเทพ 61 photos
25601129_K_โครงการอบรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 29 photos
25601129_T_ธุรกิจคืนถิ่น ไร่กาแฟขี้ชะมด 81 photos
25601130_K_ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 89 photos
25601130_พิธีประดับปีกรุ่นที่ 5 55 photos
25601207 35 photos
25601207_J_บรรยายพิเศษในหัวข้อ EU after Brexit 35 photos
25601212-14 133 photos
25601212-14_K_ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการสอบบัญชี รุ่นที่ 10 133 photos
256012123_K_พิธีเปิดโครงการ Communal Development Camp 2017 72 photos
25601212_K_การประกวดไอเดียเกม GIM Pitch Challenge 2017 36 photos
25601213 77 photos
25601213_J_ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 21 photos
25601213_J_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 56 photos
25601214_K_สัมมนาปัญหาอุปสรรคทำกิจกรรมนักศึกษา 27 photos
25601215_K_งาน Creative Morning 68 photos
25601216 68 photos
25601216_J_อบรม Digital PR 68 photos
25602016 59 photos
25610104 47 photos
25610110 4 photos
25610110_J_มอบสร้อยทองพร้อมเกียรติบัตรแก่บุคลากร 4 photos
25610111_K_ถ่ายภาพแสดงความยินดีคุณพัชระ 7 photos
25610112_J_ถ่ายภาพกล่าวต้อนรับงานกีฬา 6 สถาบัน 19 photos
25610112_T_ถ่ายภาพ Communication camp 55 photos
25610116_T_โครงการ FAB Special Talk Tuesday Series ในภาคการศึกษาที่ 2-2560 34 photos
25610118_K_ พิธีเซ็น MOU ของหลักสูตรการรร. กับสมาคมเชฟ 17 photos
25610119 54 photos
25610119_J_งานเกมส์ 54 photos
25610124 28 photos
25610124_J_พิธีลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Y&R Thailand กับ คณะบริหารธุรกิจ 28 photos
25610125_k_บรรยาพิเศษกับ Kitzcho 18 photos
25610126_J_ในงาน Monthly Update 32 photos
25610126_T_Creative Mornings 34 photos
25610126_T_งาน Orientation นักศึกษาจากไต้หวัน 33 photos
25610126_T_งานสัมมนา Monthly Update 29 photos
25610131_K_การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 88 photos
25610131_T_งาน An Oasis of Culture- the New Italian Library in honor of Tiziano Terzani 58 photos
25610201_K_พิธีลงนามบันทึกสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง BU-DIMA 74 photos
25610202 45 photos
25610202_J_งาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2561 45 photos
25610202_T_สัมมนาเชิงปฏิบัติการ BCE Workshop 61 photos
25610208 29 photos
25610208_J_งานบรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางตลาดงานในประเทศลาว 29 photos
25610209 54 photos
25610209_J_สำรวจวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร (กฐินพระราชทาน) 54 photos
25610213-23_BU Sports Days 2018 571 photos
25610213_K_MOUกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด 24 photos
25610213_T_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.3 44 photos
25610215_โครงการ MOU ระหว่าง BU กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 47 photos
25610216_J_งานสัมนา Monthly Update 21 photos
25610216_T_โครงการ Effective Communication and Presentation Technique 33 photos
25610221_T_ภาพงาน มิงกะลาบา เมียนมาร์ 67 photos
25610222 41 photos
25610222_J_พิธีลงนาม MOU ระหว่าง CEDI โดยรองพน. กับ SME SEE ASEAN 41 photos
25610222_T_งาน MOU คณะนิเทศฯ กับ WebTVAsia และ Humap Contents 108 photos
25610303_K_พิธีเปิดโครงการ NEC 94 photos
25610304_J_สหกรณ์ออมทรัพย์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 136 photos
25610305 31 photos
25610305_J_ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยน 31 photos
25610306 101 photos
25610306_J_คณะกรรมการสโมสรชุดปี 2561 101 photos
25610307 138 photos
25610307_J_เชิญฟังธรรมพระกรรมฐานพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโมวัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 138 photos
25610308 80 photos
25610308_J_โครงการหนุก-หนัง 80 photos
25610312_พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 94 photos
25610313 37 photos
25610313_J_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.5 37 photos
25610314 136 photos
25610315_T_งานแถลงข่าวเซ็นต์สัญญาระหว่าง CEDI และ MSC 51 photos
25610316_J_การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 50 photos
25610316_T_งาน Japanese Business Culture and Etiquette 54 photos
25610319 90 photos
25610319_J_อบรมส้มมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ภายใต้หัวข้อ 90 photos
25610320_K_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.6 15 photos
25610320_T_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะ ศท 49 photos
25610321 343 photos
25610321-26_พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2561 269 photos
25610321_J_โครงการ Summer Fashion Workshop & Paris Fashion Week Experience 2018 74 photos
25610322 269 photos
25610323_J_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.7 40 photos
25610323_J_งานสัมนา Monthly Update 14 photos
25610323_J_ศิษย์เก่า BUSEM ชาวกัมพูชา 18 photos
25610323_T_นศ. บช. รับรางวัล 8 photos
25610324 269 photos
25610325 269 photos
25610326 269 photos
25610327_T_งาน “Idols” as cultural phenomenon and business 62 photos
25610328_J_พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง TIFFA และ คณะบริหารธุรกิจ 42 photos
25610328_K_ต้อนรับ รมช.ในโอกาสมาบรรยายเรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 48 photos
25610328_T_คณะทน. MOU กับบริษัท Yggdrazil 53 photos
25610328_T_รับรองแขกจาก Jilin Animation Institute จีน 43 photos
25610329 22 photos
25610329_J_โครงการพัฒนาวิชาชีพ 22 photos
25610331 244 photos
25610331-0401 งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่14 ประจำปี 2561 244 photos
25610401 244 photos
25610402 102 photos
25610402_J_งาน ASIA DAY 2018 102 photos
25610403 25 photos
25610403_J_งาน FAB Special Talk Tuesday Series EP.8 25 photos
25610403_K_ International Water and Color Festival 60 photos
25610404_T_งาน MADD 2018 115 photos
25610405_K_งานปัจฉิมของนักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 59 photos
25610420_T_พิธีมอบใบ Certificate งาน Garena World 2018 90 photos
25610420_T_โครงการสัมมนา -Cultivating Young Startups for the Cashless Society 43 photos
25610421_งาน Visual showcase 2018 34 photos
25610423_T_งานสัมมนานักศึกษาอุรุกวัย 118 photos
25610424_T_ถ่ายภาพงานสัมมนานักศึกษาอุรุกวัย 49 photos
25610425 162 photos
25610425_J_ต้อนรับคณะผู้แทนจาก HUTECH และ UEF มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจากประเทศเวียดนาม 61 photos
25610425_J_รับรองแขกจาก Sanya University 101 photos
25610425_T_งานสัมมนานักศึกษาอุรุกวัย 29 photos
25610427_J_งานกิจกรรมประกวดแนวคิดธุรกิจ Business Ideation Championship 67 photos
25610427_J_งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 102 photos
25610427_T_ภาพอาจารย์รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ 17 photos
25610430_J_รับรองแขกจาก Hannam University เกาหลี งาน lntercultural SuperHighway 39 photos
25610430_T_Marketing Competition สาขาวิชาการตลาด 37 photos
25610502_K_ภาพนศ.ที่สอบผ่าน IC รอบ 2 21 photos
25610504 157 photos
25610504_J_งาน Friendship Match 32 photos
25610504_J_งานปัจฉิมนิเทศ นศ.สหกิจ 125 photos
25610508 47 photos
25610508_J_งานร้อยดวงใจร่วมรำลึก หนึ่งทศวรรษ อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 47 photos
25610509_T_ถ่ายภาพ โครงการ DIY4 และโครงการ ING2 90 photos
25610511 22 photos
25610511_J_กิจกรรมงานการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ 47 photos
25610511_J_พิธีส่งนักศึกษาออกค่าย โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 51 22 photos
25610512 65 photos
25610518 50 photos
25610518_J_โครงการ MOU BU X DINFI 50 photos
25610521_T_โครงการ MOU BU X QUALY 141 photos
25610524 36 photos
25610524_J_งาน ICMLG Conference 2018 36 photos
25610531 20 photos
25610531_J_บรรยาย เลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Tisco) 20 photos
25610531_T_MOU คณะบริหารธุรกิจกับธนาคารแห่งประเทศไทย 26 photos
25610604 7 photos
25610604_J_ถ่ายภาพ นศ. คณะมนุษย์ ได้รางวัลจากการประกวดทำอาหาร 7 photos
25610604_K_งานจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ 2560 73 photos
25610607 3 photos
25610607_J_อ.ศิริวรรณ รับรางวัล 3 photos
25610608_J_งานปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (BUSEM) 70 photos
25610612_J_ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 65 photos
25610615_J_ปฐมนิเทศวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ประจำปี 2561 1 photo
25610615_K_ปฐมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์ 46 photos
25610618 70 photos
25610619 460 photos
25610619_ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 460 photos
25610621_J_กิจกรรมสอนการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 140 photos
25610621_T_การประกวด BU Game Jam 74 photos
25610622 30 photos
25610622_J_อบรมโครงการ TA24 + CPD27 + CPA16 30 photos
25610625_K_ MOU กับสมาคมสปาไทย 37 photos
25610625_T_ภาพกิจกรรมสอนการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 140 photos
25610626 66 photos
25610626_J_กิจกรรม นศ.Hutech เรียนร่วมกับ นศ.ไทย 66 photos
25610627_T_กิจกรรม นศ.Hutech เรียนร่วมกับ นศ.ไทย 56 photos
25610629_T_งาน Creative Mornings 41 photos
25610629_T_งานลงนาม MOU กับ EMPOWERED 37 photos
25610630 89 photos
25610630_J_งานพิธีปิด HUTECH 89 photos
25610702_K_ Diana International Research Conference 2018 75 photos
25610704 98 photos
25610704_J_โครงการ คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน 98 photos
25610705 82 photos
25610705_J_Workshop ให้ครูและนักเรียน หลักสูตร EP 82 photos
25610706 285 photos
25610706_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 285 photos
25610710 76 photos
25610710_J_กิจกรรม 24 Hours of Innovation Thailand 2018 76 photos
25610711_J_MOU ระหว่าง BUI กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 43 photos
25610711_T_โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 40 photos
25610712 320 photos
25610712_พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบถึงแก่กรรม อ.ปองทิพย์ฯ + งานบูรพาจารย์รำลึก 320 photos
25610714-15_J_สัมมนา และ workshop ในหัวข้อ Workshop in Cook&Chill and Sous Vide 222 photos
25610715 112 photos
25610716 77 photos
25610716_J_ปฐมนิเทศ Welcome to BU BUI สำหรับปีการศึกษา 61 77 photos
25610717 116 photos
25610717_J_งาน Welcome to HTM Family 116 photos
25610718_K_การทำกิจกรรมนักศึกษาจาก Dongseo University 80 photos
25610719_K_MOU ระหว่าง BUI และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 38 photos
25610719_งานกีฬาภายในคณะนิติศาสตร์ 283 photos
25610720 119 photos
25610720_J_ถ่ายภาพคณะอาจารย์ใหญ่และเอเจ้นท์ที่มาประเทศเวียดนาม 119 photos
25610720_T_บันทึกการทำกิจกรรมนักศึกษาจาก Dongseo University 53 photos
25610724 30 photos
25610724_J_รับรองแขกจาก Philippine Librarians Association Inc. (PLAI) ประเทศฟิลิปปินส์ 30 photos
25610725 68 photos
25610725_J_งานบุญกลางปีประเพณีแห่เทียนพรรษา 2561 68 photos
25610726_K_พิธีรับเครื่องราชฯ 87 photos
25610731_J_โครงการ UMAP Discovery Camp 2018 173 photos
25610731_T_งาน Italian Concert วง Fabrizo Sotti Trio 106 photos
25610802_T_ปฐมนิเทศ นศ.สหกิจ ปีการศึกษา 2561 35 photos
25610817_T_รับรองแขกจากสถานทูตลาวประจำประเทศไทย 68 photos
25610820_T_ถ่ายภาพ พิธีตักบาตรเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 38 photos
25610828_T_คณะนิเทศฯ MOU 23 photos
25610830 48 photos
25610830_J_บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ Phu Yen University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม 48 photos
25610903_J_พิธีเปิดสัปดาห์กิจกรรม 122 photos
25610906 129 photos
25610906_J_แถลงข่าว “Sport Marketing Ecosystem ความร่วมมือสู่ธุรกิจกีฬาครบวงจร” 129 photos
25610907_J_ถ่ายภาพโครงการ LTDP 2 (ประกวดแผนการตลาดดิจิทัล) 66 photos
25610907_T_ภาพ chef จาก Ritz Carlton มาเลือกนักศึกษา 35 photos
25610911_J_รับรองแขกจาก Outerior Tiger และ HR Japan ประเทศญี่ปุ่น 93 photos
25610911_K_โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดเชิงรุก 19 photos
25610913 76 photos
25610913_J_ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 76 photos
25610913_K_การบรรยายเรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน 40 photos
25610917 38 photos
25610917_J_งาน Workshop เรื่องการเงิน 38 photos
25610918_T_กิจกรรม Monthly Update Chinese Market Entry 31 photos
25610919_K_การบรรยายพิเศษในวิชา IMK423 21 photos
25610920_T_งานสัมมนา สถานการณ์ความเป็นผู้ประกอบการไทยและโลก 70 photos
25610924_J_จัดกิจกรรม BCE Workshop Category Design 52 photos
25610926 7 photos
25610927_J_พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 438 photos
25610927_J_เซ็น mou กับบริษัท mega esports 7 photos
25610928 60 photos
25610928_J_โครงการ BDO, TMF, Mazars & Big 4 Career Roadshow Co Campus ประจำปี 2561 60 photos
25611002 167 photos
25611002_J_งาน Russian Language and Culture Workshop 2018 167 photos
25611005_K_โครงการ เพิ่มความรู้ สู่การลงทุน โดยระบบ Finansia HERO 15 photos
25611010 130 photos
25611010_J_การดับเพลิงขั้นต้นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 130 photos
25611018 185 photos
25611018_J_ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรม 185 photos
25611025_K_Workshop ภาษาอังกฤษ 33 photos
25611026_J_โครงการ BDO, TMF, Mazars & Big 4 Career Roadshow Co Campus ประจำปีการศึกษา 2561 33 photos
25611026_K_งาน Study Abroad Fair 75 photos
25611029 38 photos
25611029_J_กิจกรรม Monthly Update Operation Management Entrepreneurs' Secret Weapon 38 photos
25611030 100 photos
25611030_J_งาน US Products Knowldege and Food Tasting Session 100 photos
25611031 35 photos
25611031_J_ภาพนักศึกษา ต๊ะ The voice thailand 1 35 photos
2561104 149 photos
25611103 317 photos
25611103_J_งานครบรอบ 35 ปี คณะนิติศาสตร์ จากรากถึงใบให้ผล 35 ปี 317 photos
25611104_J_พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 149 photos
25611105_K_Focused Workshop Brand Think 39 photos
25611109 42 photos
25611109_J_การบรรยายพิเศษจากท่านทูตฟินแลนด์ 42 photos
25611114 292 photos
25611114_J_งาน BU Music Contest 2018 292 photos
25611115_K_รับรองแขกจาก Petra Christian University อินโดนีเซีย 34 photos
25611117 836 photos
25611117_J_งาน BU Cheer Day ประจำปีการศึกษา 2561 836 photos
25611119 109 photos
25611119_J_กิจกรรมชมรม E-Sport 109 photos
25611119_K_งานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ (สสอท.) 34 photos
25611120_K_งานพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB 33 photos
25611121 135 photos
25611121_J_งาน Final Presentation BUI x Vichaivej International Hospital “Advanced 135 photos
25611122 364 photos
25611122_J_งาน BU Loy Krathong ประจำปีการศึกษา 2561 364 photos
25611123 218 photos
25611123_J_โครงการ Young AI Robotics 218 photos
25611127_K_MOU ระหว่าง BUI กับ UNIQLO 60 photos
25611129 40 photos
25611129_J_โครงการที่ 1 โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 40 photos
25611204_K_งานตัดสินงานประกวด Furniture Design Contest 54 photos
25611207 108 photos
25611207_J_รับรองคณะผู้บริหารจาก South China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 55 photos
25611207_J_วันดินโลก 53 photos
25611212_J_การฝึกซ้อมและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 86 photos
25611212_K_มอบกระเช้าปีใหม่ ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล 7 photos
25611213 26 photos
25611213_J_ภาพมอบกระเช้าปีใหม่ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน 26 photos
25611217_K_มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช 7 photos
25611218_งานเลี้ยงปีใหม่ 2562 79 photos
2561160818_Orientation นักศึกษาต่างชาติ 51 photos
25620107_J_มอบกระเช้าปีใหม่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 35 photos
25620107_K_รับรองแขก U.TEKNOLOGI MARA, MALAYSIA 14 photos
25620107_T_MoU คณะบธ.กับ บ. ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง 27 photos
25620108_T_รับรองเอกอัครราชทูตจากสถานฑูตเกาหลีเหนือ 33 photos
25620110_J_ปฐมนิเทศ Welcome to BUSEM 2018 53 photos
25620110_K_แขกจาก Petra Christian University 18 photos
25620110_T_HUTECH Academic Student Exchange Program Batch 2, 2018 64 photos
25620118 18 photos
25620118_J_มอบกระเช้าปีใหม่ คุณมีชัย ฤชุพันธ์ 18 photos
25620122_J_ รับรองแขกจาก National Kaohsiung University of Hospitality 34 photos
25620123 37 photos
25620123_J_โครงการ Unknow Asia Project 2019 37 photos
25620125 64 photos
25620125_J_งาน HIG Road Show 64 photos
25620128 27 photos
25620128_J_กิจกรรม BEC Workshop Event Marketing Getting Ready for 27 photos
25620130_K_บรรยายพิเศษวิชา ICA339 และ ICA423 21 photos
25620131 32 photos
25620131_J_ พิธีลงนามทางวิชากการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 32 photos
25620201 177 photos
25620202_J_อบรม AI Education For Young Students 177 photos
25620204_K_งาน BKK Design week 2019 133 photos
25620205 56 photos
25620205_J_Khun Polpat Songthamjitti (Popp)บรรยายพิเศษให้ BUI 26 photos
25620205_J_การบรรยายพิเศษสำหรับวิชา ICA339 และ ICA423 30 photos
25620207 84 photos
25620207_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46 84 photos
25620214 18 photos
25620214_J_มอบกระเช้าปีใหม่ คุณดอน ปรมัตถ์วินัย 18 photos
25620218 35 photos
25620218_J_รับรองแขกจาก National Kaohsiung University of Hospitality and tourism 35 photos
25620225 35 photos
25620225_J_Monthly Update OEM Fabrication 35 photos
25620228_K_ถอดรหัสความสำเร็จทางธุรกิจและสืบทอดกิจการ สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม 56 photos
25620305_J_บรรยายพิเศษ เรื่อง การวัดผลการเรียนรู้แบบ Competency Based 63 photos
25620305_K_รับรองแขกจาก Shih Chien University ไต้หวัน 26 photos
25620306_J_พระประธาน วัดสมุหประดิษฐาราม 7 photos
25620307 60 photos
25620307_J_บรรยายหัวข้อ “Business & Entertain” แก่นักศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ คณะ 60 photos
25620308 62 photos
25620308_J_สอ.มกท. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 62 photos
25620312_K_รับรองแขกจาก The Open University of Hong Kong ฮ่องกง 23 photos
25620322 50 photos
25620322_J_โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน 50 photos
25620325 40 photos
25620325_J_งาน Swiss Chef Workshop Session 40 photos
25620326_J_งาน Swiss Chef Workshop Session 77 photos
25620326_K_Monthly Update Tech Start-up Entrepreneur 9 photos
25620327 23 photos
25620327_J_โครงการ HERO Stock Learning at BU 23 photos
25620329 49 photos
25620329_J_กิจกรรม Meet the Experts 49 photos
25620404_J_งานสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ไทย สรงน้ำสาดสุข สนุกสนานบ้านบียู 245 photos
25620404_K_BU HTM INSPIRATION DAY 2019 69 photos
25620404_K_พิธีประดับปีก 75 photos
25620418 26 photos
25620418_J_ต้อนรับแขกจาก Asia e University, Malaysia และ Association 26 photos
25620419 69 photos
25620419_J_งาน Biz Fair 2019 69 photos
25620423 71 photos
25620423_J_งาน “ โรจน์เรืองเหลืองอร่ามงามมาลี” 71 photos
25620424 28 photos
25620424_J_พิธีเปิดงาน BU sport for all 2019 28 photos
25620426 94 photos
25620426_J_งานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด Outerior Space Design 94 photos
25620427 56 photos
25620427_J_งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 56 photos
25620430 42 photos
25620430_J_อบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า AED25620430_J_อบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า AED 42 photos
25620502 46 photos
25620502_J_งานเปิดตัวบริษัทจำลอง MCA 46 photos
25620503 31 photos
25620503_J_งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ Creativity in Accounting and Economics 31 photos
25620508 89 photos
25620508_J_พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรม อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุ 89 photos
25620510 197 photos
25620510_J_งาน รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 61 photos
25620510_J_ถ่าย นศ. สาขาการเงินการลงทุน 14 photos
25620510_J_พิธีส่งตัวนักศึกษาออกค่าย 24 photos
25620510_J_สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา 98 photos
25620514 239 photos
25620514_J_ปัจฉิมนิเทศ นศ.สหกิจ 239 photos
25620516 143 photos
25620516_J_ BU X Qualy X สถาบันพลาสติก 143 photos
27092559 31 photos
29092559 30 photos
A
American Fair 43 photos
Asean network festival 93 photos
ASIA DAY 102 photos
B
bangkok university 22 photos
BU Cheer Day 430 photos
BU E-sports Contest 69 photos
BU International Business Day 2016 28 photos
BU International Collage 75 photos
BU International for Kids 2017 92 photos
BU International Marketing Talk 32 photos
BU International Restaurant Marketing 23 photos
BU ดนตรีรับน้องใหม่ 60 120 photos
BU เปิดยุ้งข้าว ช่วยเหลือชาวนาไทย 21 photos
BU เปิดยุ้งข้าว มอบข้าวสารเขตคลองเตย 51 photos
BU เปิดยุ้งข้าว อุดหนุนชาวนาไทย 52 photos
BU เปิดยุ้งข้าว อุดหนุนชาวนาไทย มอบข้าวรปภ 18 photos
buic 230 photos
busem 899 photos
BUSEM_Mentor Pitch Day #MME3 2016 102 photos
C
Cell ศิลปกรรมฯ 114 photos
Creative Morning 13 photos
F
Francesco Cafiso 75 photos
G
G-LINK SUMMIT 2017 71 photos
Garena 34 photos
GE115 44 photos
GE119 23 photos
H
HTM Family 116 photos
Hutec 234 photos
I
IKI-sea 182 photos
Italian Festival in Thailand 2017 75 photos
J
Jazz 72 photos
M
MBI - Open House 26 photos
MINI OPEN HOUSE 39 photos
MINI Open House Grade Fest 28 photos
MOU 382 photos
MOU Box DINFI 49 photos
MoU Signing Ceremony 59 photos
MOU คณะศิลปกรรมฯ กับ บริษัทดินไฟ จำกัดและบริษัทพิณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 48 photos
MOU คณะศิลปกรรมฯ กับหน่วยงาน Ture ปลูกปัญญา 70 photos
MOU โครงการสัมมนาการสร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษา 11 photos
N
NEC 95 photos
O
open house 2016 1209 photos
P
Product ศิลปกรรมฯ 120 photos
S
Sanya University 101 photos
SPARK 2017 59 photos
Startup Innovation for New Gen 30 photos
summer Fashion 74 photos
T
Train - The - Trainers Digital Academy 58 photos
Train - The - Trainers Digital Academy1 26 photos
U
Uef 61 photos
University Sees Businesses (USB) 27 photos
W
welcome to busem 101 photos
Y
young Ai 218 photos
YOUNG Entrepreneur Boot Camp 88 photos
กฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 104 photos
กตป. 53 photos
กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ 15 photos
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Tisco) 20 photos
การตลาด 4 photos
การทำอาหาร 145 photos
การบรรยายประกันสังคมใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิของตน 21 photos
การประกวด Senior Project Award 2016 73 photos
การประกวด Senior Project Award 2017 93 photos
การประกวดแผนธุรกิจ 67 photos
การสอบบัญชี รุ่นที่ 10 133 photos
การสัมมนา “มุมมองของผู้ประกอบการไทยต่อมาตรฐานฮาลาล” 39 photos
การเขียน Creative CV workshop by JobsDB 14 photos
การแข่งขันฟุตบอล 125 photos
การแข่งขันเกมส์ 85 photos
การแข่งขันเชียร์ 340 photos
กิจกรรมสอนอาหารไทย 140 photos
กิจการพิเศษ 37 photos
กีฬา 19 photos
กีฬา 6 สถาบัน 244 photos
คณ.นศ. 19 photos
คณ.บช. 98 photos
คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 268 photos
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 59 photos
คณบดีคณะบัญชี 15 photos
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 175 photos
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน 2 photos
คณะกรรมการสโมสร 101 photos
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ ฉลองว่าที่บัณฑิตใหม่ 156 photos
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ(SEM) 940 photos
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 114 photos
คณะนิติ ฯ ร่วมมือ BPP University 8 photos
คณะนิติศาสตร์ 586 photos
คณะนิเทศศาสตร์ 719 photos
คณะบริหารธุรกิจ 946 photos
คณะบัญชี 350 photos
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 1641 photos
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 47 photos
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 76 photos
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1103 photos
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 336 photos
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 806 photos
คณะเศรษฐศาสตร์ 422 photos
ครูแนะแนว 233 photos
คอนเสิร์ตแจ๊ส 75 photos
คิดใสไทยแลนด์ 31 photos
คุณก่อเขต 13 photos
คุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 460 photos
คุมครองสิทธิ์ 81 photos
งาน ABROAD EDUCATION FAIR (วันที่ 2-3 พ.ย.59) 19 photos
งาน Business week 62 photos
งาน Creative Morning ในหัวข้อ SERENDIPITY 51 photos
งาน FAB 65 photos
งาน International Day 37 photos
งาน International Day 2018 153 photos
งาน Language Cafe 27 photos
งาน Mprofessional 23 photos
งาน Open House เปิดบ้าน BUSEM 2017 50 photos
งานตลาด 4 ภาค 142 photos
งานบรรยายพิเศษด้านการโรงแรมโดยตัวแทน Hilton Worldwide 33 photos
งานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย # 12 44 photos
งานประกาศรางวัล Young Reporter ปี 2 37 photos
งานสัมนา 21 photos
งานเลี้ยงปีใหม่ 2562 79 photos
งานแถลงข่าวลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Digital Academy 35 photos
จส100 1 photo
ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 3 photos
ชนะการแข่งขัน 85 photos
ชนะการแข่นขัน 11 photos
ชนัญชี ภังคานนท์ 3 photos
ชมรมเชียร์ 90 photos
ชัชวาล หังสพฤกษ์ 1 photo
ซ้อมดับเพลิง 170 photos
ซ้อมรับปริญญา 269 photos
ซ้อมหนี้ไฟ กล้วยน้ำไท 25 photos
ญี่ปุ่น 155 photos
ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 1 photo
ดร.ธนู กุลชล 55 photos
ดร.ศิริวรรณ 41 photos
ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร 120 photos
ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล 13 photos
ตรวจประเมินรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 460 photos
ต้อนรับ สวทน และสวทช 52 photos
ต้อนรับคณะวิทยาลัยอาชีวะเวียดนาม 70 photos
ถวายพระพร ของคณาจารย์และนักศึกษา BUSEM 18 photos
ถิรพล วงศ์สอาดสกุล 15 photos
ทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 91 photos
ทำบุญถวายสังฆทานวาระขึ้นปีใหม่ คณะดิจิทัลมีเดียฯ 48 photos
ทำบุญอาจารย์สุรัตน์ 47 photos
ธนู กุลชล 1 photo
ธรรมบรรยาย 138 photos
นศ.ที่สอบผ่าน IC รอบ 3 31 photos
นักกีฬาไป ม.โลก 22 photos
นักศึกษาคณะบัญชี 8 photos
นักศึกษาฟิลิปปินส์ 140 photos
นักศึกษารับรางวัล 8 photos
นิทรรศการพิเศษ มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์มที่ไม่มีวันเลือนหาย 40 photos
นิทรรศการภาพถ่าย 28 photos
นิทรรศการศิลปะ 134 photos
นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ 2 photos
บรรยาย วิชา AC102 15 photos
บรรยายพิเศษ วนช. 35 photos
บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวสมัครงานในบริษัทญี่ปุ่น 18 photos
บรรยายพิเศษคณะบัญชี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง วิชา AC102 21 photos
บรรยายพิเศษให้นักศึกษาคณะบัญชี ในรายวิชา AC102 94 photos
บอร์ดนิทรรศการ 8 photos
บัญชี AC102 24 photos
บัณฑิตวิทยาลัย 187 photos
ป.เอก 92 photos
ป.โท นิเทศศาสตร์ 57 photos
ปฐมนิเทศ BUI 98 photos
ปฐมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 70 photos
ปฐมนิเทศ นศ.ทุน ปีการศึกษา 2560 212 photos
ปฐมนิเทศ ป.เอก 123 photos
ปฐมนิเทศ ป.โท 102 photos
ปฐมนิเทศคณะการสร้างเจ้าของธุระกิจ 101 photos
ปฐมนิเทศคณะบัญชี 23 photos
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่จะเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 22016 19 photos
ปฐมนิเทศน์ปริญญาโทนิเทศฯ 57 photos
ประกวดหนังสั้น Mice 20 photos
ประชุม Advisory Board BUSEM ครั้งที่ 12559 70 photos
ประชุม QA 23 photos
ประชุม สสอท 50 photos
ประชุมผู้บริหาร 28 photos
ประชุมศิษย์เก่า 102 photos
ประชุมเครือข่าย Digital University Forum ครั้งที่ 2 57 photos
ประชุมใหญ่สหกรณ์ 136 photos
ปริญญา 2559 14 photos
ปริญญาโท 22 photos
ปัจฉิมนิเทศ 507 photos
ปัจฉิมนิเทศคณะบัญชี 45 photos
ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษย์ฯ 17 photos
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 46 photos
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 79 photos
ปัญฉิมนิเทศ คณะศิลปกรรม 40 photos
ผศ.ดร. 31 photos
ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ 9 photos
ผอ.กตป. 34 photos
ผู้บริหาร 2 photos
ฝึกซ้อมหนีไฟ 115 photos
ฝึกอบรม 44 photos
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1059 photos
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1293 photos
ฝ่ายกิจการพิเศษ 55 photos
ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ 19 photos
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 485 photos
พัฒนาวิชาชีพ 22 photos
พิธี MOU ระหว่าง ม.กรุงเทพ กับ ธนาคารออมสิน 108 photos
พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รร.สวนกุหลาบ กับคณะนิติฯ 47 photos
พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระ 67 photos
พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 62 photos
พิธีทำบุญถวายสังฆทาน อ.สุรัตน์,ปลูกต้นไม้ 69 photos
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 184 photos
พิธีประดับปีก 88 photos
พิธีประสาทปริญญาบัตร 284 photos
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปี 2560 95 photos
พิธีมอบเกียรติบัตร 99 photos
พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรม 279 photos
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 19 photos
พิธีลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 38 photos
พิธีส่งตัวนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนา 13 photos
พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 42 photos
พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2017 139 photos
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 40 photos
พีธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น 279 photos
พีรชัย เกิดสินธุ์ 20 photos
ฟุตซอล 32 photos
ฟุตบอลช้างอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศ 93 photos
ภาควิชา jr 25 photos
ภาควิชาศิลปการแสดง 85 photos
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 42 photos
ภาควิชาเกมส์ 54 photos
ภาพหมู่ผู้บริหาร 2 photos
มนู อรดีดลเชษฐ์ 58 photos
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 22 photos
มอบกระเช้า TNN 1 photo
มอบกระเช้าวันเกิด นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 2 photos
มอบของที่ระลึก พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ท่าน 12 photos
มอบตู้น้ำเย็น และป้ายห้ามจอดให้กับสถานีตำรวจทองหล่อ 5 photos
มอบทอง 4 photos
มอบทุนนักศึกษากัมพูชา 1 photo
มอบทุนโครงการผู้ประกอบการวัยรุ่น 129 photos
มอบประกาศนียบัตร 95 photos
มอบเข็ม 285 photos
มัทนา สานติวัตร 2 photos
รวมพลังแห่งความภักดี 85 photos
รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ 43 photos
รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ 60 photos
รอง กพ. 1 photo
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1 photo
รับทุน 67 photos
รับน้องใหม่ ปี 60 120 photos
รับรองแขก PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 79 photos
รับรองแขก Tamkang University Taiwan 34 photos
รับรองแขกจาก NORTH SOUTH UNIVERSITY, BANGLADESH 43 photos
รับรองแขกจาก ROYAL UNIVERSITY OF BHUTAN, KINGDOM OF BHUTAN 61 photos
รับรองแขกจาก UNITED KINGDOM 9 photos
รับรองแขกจาก UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG INDONESIA 14 photos
รับรองแขกจาก UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM), MALAYSIA 53 photos
รับรองแขกต่างประเทศ 96 photos
รับรางวัลจากโครงการประกวดแข่งขันแคมเปญโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชน Outing Trip และ CSR 19 photos
รางวัลงานวิจัย 45 photos
ร่วมงานครบรอบวันเกิดช่อง 3 2 photos
ลอยกระทง 364 photos
วนช 94 photos
วัดบางขัน 68 photos
วัดพระประโทณ 54 photos
วันปองทิพย์ 33 photos
วิชา GE 115 39 photos
วิชาการ 182 photos
วิชาการ ทหารดูงาน 52 photos
วิทยากรบรรยาย 14 photos
วิทยากรพิเศษ 39 photos
วิทยาลัยนานาชาติ 1351 photos
วิทยาลัยนานาชาติจีน 62 photos
วีระพงศ์ มาลัย 34 photos
ศิลปกรรมศาตร์ 50 photos
ศูนย์นานาชาติ 140 photos
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 32 photos
ศูนย์อิตาลี 75 photos
สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 335 photos
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์(CEDI) 46 photos
สถาบันภาษา 16 photos
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 78 photos
สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ICE) 215 photos
สมจิตต์ ลิขิตถาวร 1 photo
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเยี่ยมชม 57 photos
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7 photos
สมาคมศิษย์เก่าฯมอบของให้ชุมชนวัดสะพาน 33 photos
สมโภชหลวงพ่อเพชรรัตนมุณี 60 photos
สรรเสริญ 42 photos
สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 14 photos
สสอท. 107 photos
สหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 136 photos
สหกิจศึกษา 202 photos
สัมนา 21 photos
สัมภาษณ์ อาจารย์ หัวหน้าภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 photos
สัมมนาเปิดตัวหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ 23 photos
สายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี 44 photos
สายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 52 photos
สำนักกลยุทธ์การตลาด 334 photos
สำนักงานประกันสังคม 12 photos
สำนักงานอธิการบดี 266 photos
สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 145 photos
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 128 photos
สำนักวิชาการ 62 photos
สื่อมวลชน 26 photos
สุนทรี รัตภาสกร 1 photo
ส่งค่ายอาสา 22 photos
ส่งตัวนักกีฬา 22 photos
หนุก 80 photos
หน่วยงานสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี 196 photos
หลวงพ่อเพชร 2 photos
หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 116 photos
หอศิลป์ 134 photos
อ.เพชร 12 photos
อธิการบดี 2 photos
อบรมการทำอาหาร 145 photos
อบรมการเขียน Resume โดย Jobs DB (สถาบันภาษา) 16 photos
อบรมการเขียน Resume โดย Jobs DB(สถาบันภาษา) 10 photos
อบรมสัมมนา 90 photos
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบบัญชี รุ่นที่ 9 10 photos
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน 24 photos
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 3 photos
อรรยา สิงห์สงบ 7 photos
อรรยา สิงห์สงบ 1 photo
ออมสิน 34 photos
อาจารย์สุรัตน์ 47 photos
อิตาลี 75 photos
อินโดนีเซีย 35 photos
เกียรติบัตร 285 photos
เจริญ คันธวงศ์ 4 photos
เดินแบบ 201 photos
เทียนพรรษา 68 photos
เปิดตัวหนังสือ M 73 photos
เปิดตัวโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์นานาชาติ ในรูปแบบบรรยายพิเศษ 39 photos
เปิดนิทรรศการ 98 photos
เปิดสัปดาห์กิจกรรม 63 photos
เพชร โอสถานุเคราะห์ 2 photos
เสวนา 110 photos
เหยี่ยวข่าว 27 photos
แขกดูงาน 33 photos
แขกต่างประเทศ 401 photos
แถลงข่าว 196 photos
แถลงข่าวคิงพาวเวอร์ 96 photos
แว่นตาฟ้าใส เพื่อชาวเขตคลองเตย 69 photos
โครงการ JR MOVES FORWARD 2017 55 photos
โครงการบ้านอยู่ดี คณะสถ. 102 photos
โครงการพอแล้วดี 143 photos
โครงการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 27 photos
โครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น 2 photos
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 144 photos
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Big Toy Design Innovation 2016 40 photos
โครงการเปิดตัวหลักสูตร 3 คณะ 135 photos
โต้วาที 77 photos
โอสถสภา 129 photos
“คลุมเครือ” (Grey Area) โดย Angki Purbandono 78 photos