BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

The Creative Creator Still on my mind การแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน และคอนเสิร์ต ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 25590914 25591117-19 25600120 25600203 25600207 25600210 25600210_J_Await fashion show by A. Supachai 25600221 25600310 25600323_J_โครงการ พอแล้วดี (The Creator) Open House 25600330 25600404 25600404_J_พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และปฏิญาณตนมอบหน้าที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาธ 25600420 25600517 25600517_J_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะ บช.นศ. มท.ทน. สถ 25600530 25600620 25600620_J_งาน ตลาด 4 ภาค 25600626 25600626_T_รับรองแขกจาก WENZAO URSULINE UNVERSITY OF LANGUAGES, TAIWAN 25600718-19 25600718-19_J_การอบรมอาหารไทย The Art of Thai Cooking 25600815_J_T_Welcome TO BU 2 25600904_T_กอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1 25600909_T_แรลลี่ ตามรอยพ่อ กรุงเทพฯ-หัวหิน 25600912_T_BU E-sports Contest 2017 25600921_พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปี 2560 25600923 25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ (ฺBU Cheer Day) 25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ BU Cheer Day 25601010_T_ส่งมอบบ้านผู้พิการ จ.ระยอง 25601117_T_U-League 2017 25601122_J_T_งาน SEM-SME Synergy 25610213-23_BU Sports Days 2018 25610321 25610321-26_พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2561 25610322 25610324 25610325 25610326 25610331 25610331-0401 งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่14 ประจำปี 2561 25610401 25610425 25610504 25610521_T_โครงการ MOU BU X QUALY 25610619 25610619_ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 25610621_J_กิจกรรมสอนการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 25610625_T_ภาพกิจกรรมสอนการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 25610706 25610706_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 25610712 25610712_พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบถึงแก่กรรม อ.ปองทิพย์ฯ + งานบูรพาจารย์รำลึก 25610714-15_J_สัมมนา และ workshop ในหัวข้อ Workshop in Cook&Chill and Sous Vide 25610719_งานกีฬาภายในคณะนิติศาสตร์ 25610731_J_โครงการ UMAP Discovery Camp 2018 25610927_J_พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 25611002 25611002_J_งาน Russian Language and Culture Workshop 2018 25611018 25611018_J_ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรม 2561104 25611103 25611103_J_งานครบรอบ 35 ปี คณะนิติศาสตร์ จากรากถึงใบให้ผล 35 ปี 25611104_J_พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 25611114 25611114_J_งาน BU Music Contest 2018 25611117 25611117_J_งาน BU Cheer Day ประจำปีการศึกษา 2561 25611122 25611122_J_งาน BU Loy Krathong ประจำปีการศึกษา 2561 25611123 25611123_J_โครงการ Young AI Robotics 25620201 25620202_J_อบรม AI Education For Young Students 25620404_J_งานสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ไทย สรงน้ำสาดสุข สนุกสนานบ้านบียู 25620510 25620514 25620514_J_ปัจฉิมนิเทศ นศ.สหกิจ 25620516 25620516_J_ BU X Qualy X สถาบันพลาสติก 25620627 25620627-29_อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ 25620628 25620629 25620701 25620701_J_งาน BUHTMThe Passion Season 1 25620702 25620728 25620815 25620815_J_ปฐมนิเทศ WelcometoBU (BUI) 25620816 25620816_J_การปฐมนิเทศ WelcometoBU 25620820 25620820_J_งานแสดงผลงาน เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ Right for New Gen 25620917 25620917-28_J_การแข่งขันกีฬาภายใน 25620918 25620920 25620921 256209221 25620926 25620926_J_พิธีสวดชยันโต และอาราธนาเจริญพระพุทธมนต์ 25620928 25620928_J_BU Cheer Day 2019 25621024-25 25621024-25_J_การแสดงละคร Blanche Dubois' Fantasy 25621111_T_งาน BU ลอยกระทง 25621112-15_J_งานสัมมนา Global Leadership Experiences (GLE) 2019 25621120 25621120_J_ภาพงานกิจกรรม GE 25621130_T_งาน Trashion Is The New Fashion event 25621219_นันทนาการปีใหม่บุคลากร 2562 25630107 25630107-09_J_อบรมโครงการเสริมสร้างความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 12 25630108 25630109-19 25630109-19_กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 25630201_T_TECH TOMORROW 25631104 25631104_J_ซ้อมละครของภาควิชา PA BU Cheer Day buic busem Hutec IKI-sea MOU MOU คณะศิลปกรรมฯ กับหน่วยงาน Ture ปลูกปัญญา open house 2016 young Ai การทำอาหาร การประกวด แฟชั่น การแข่งขันเชียร์ กิจกรรมสอนอาหารไทย กิจการนักศึกษา กีฬา 6 สถาบัน คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ ฉลองว่าที่บัณฑิตใหม่ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ(SEM) คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ครูแนะแนว คุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ งาน International Day 2018 งานตลาด 4 ภาค ซ้อมดับเพลิง ซ้อมรับปริญญา ญี่ปุ่น ตรวจประเมินรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาฟิลิปปินส์ บัณฑิตวิทยาลัย ปฐมนิเทศ BUI ปฐมนิเทศ นศ.ทุน ปีการศึกษา 2560 ปัจฉิมนิเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายสื่อสารองค์กร พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีประสาทปริญญาบัตร พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรม พีธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น มอบเข็ม รักบี้ฟุตบอล 15คน รักบี้ฟุตบอล 7 คน รีไซเคิล ลอยกระทง วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน ศูนย์นานาชาติ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ICE) สหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สหกิจศึกษา สายพัฒนาธุรกิจ สำนักกลยุทธ์การตลาด สำนักงานอธิการบดี สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี อบรมการทำอาหาร เกียรติบัตร เดินแบบ เทนนิส แขกต่างประเทศ แถลงข่าว แฟชั่น โครงการพอแล้วดี โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม