BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

The Creative Creator Still on my mind การแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน และคอนเสิร์ต ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG, THE REPUBLIC OF INDONESIA 25590712 25590820 25590903 25590908 25590914 25590916 25590927 25590929 25590930 25591019 25591020 25591021 25591026 25591028 25591101 25591102 25591103 25591106 25591110 25591111 25591114 25591117-19 25591122 25591123 25591124 25591125 25591127 25591202 25591208-09 25591208_งานแถลงข่าวความร่วมมือจัดหลักสูตร Entrepreneurial Network 4.0 25591213 25591214 25591216 25591217 25591220 25591222 25600116 25600120 25600121 25600123 25600125 25600131 25600131-1_J_BU Grade Fest 25600201 25600202 25600203 25600204 25600207 25600210 25600210_J_Await fashion show by A. Supachai 25600214 25600217. 25600217_J_เสวนา มุ่งหน้าสู่แอดมิชชั่นใหม่โอกาสทางการศึกษา หรืออนาคตที่เปลี่ยนไป 25600218 25600221 25600221-0302_รูปกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สุรนารีเกมส์ 25600227 25600301 25600308-09_กิจกรรมประกอบรายวิชา GE115 Art of Life หัวข้อ “ดนตรีกับอุดมการณ์” 25600309 25600310 25600313 25600315 25600317 25600317_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 44 25600317_J_สัสสมนาผู้นำนักศึกษา C+E 25600321 25600321_J_โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ของประชาชน 25600322 25600323_J_โครงการ พอแล้วดี (The Creator) Open House 25600325 25600328 25600329 25602016 27092559 29092559 American Fair Asean network festival BU E-sports Contest BU International Business Day 2016 BU International for Kids 2017 BU International Marketing Talk BU เปิดยุ้งข้าว มอบข้าวสารเขตคลองเตย BU เปิดยุ้งข้าว อุดหนุนชาวนาไทย busem BUSEM_Mentor Pitch Day #MME3 2016 Garena GE115 IKI-sea MINI OPEN HOUSE MINI Open House Grade Fest MOU MoU Signing Ceremony MOU คณะศิลปกรรมฯ กับ บริษัทดินไฟ จำกัดและบริษัทพิณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOU คณะศิลปกรรมฯ กับหน่วยงาน Ture ปลูกปัญญา open house 2016 Startup Innovation for New Gen YOUNG Entrepreneur Boot Camp กฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี การประกวด Senior Project Award 2016 การสัมมนา “มุมมองของผู้ประกอบการไทยต่อมาตรฐานฮาลาล” การแข่งขันฟุตบอล กิจการพิเศษ คณ.บช. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ(SEM) คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ครูแนะแนว คิดใสไทยแลนด์ คุมครองสิทธิ์ งาน Business week งาน International Day งาน Open House เปิดบ้าน BUSEM 2017 งานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย # 12 งานประกาศรางวัล Young Reporter ปี 2 งานแถลงข่าวลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Digital Academy ดร.ศิริวรรณ ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร ต้อนรับ สวทน และสวทช ต้อนรับคณะวิทยาลัยอาชีวะเวียดนาม ทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทำบุญถวายสังฆทานวาระขึ้นปีใหม่ คณะดิจิทัลมีเดียฯ นิทรรศการพิเศษ มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์มที่ไม่มีวันเลือนหาย บรรยายพิเศษให้นักศึกษาคณะบัญชี ในรายวิชา AC102 บัณฑิตวิทยาลัย ป.เอก ป.โท นิเทศศาสตร์ ปฐมนิเทศ ป.เอก ปฐมนิเทศน์ปริญญาโทนิเทศฯ ประชุม Advisory Board BUSEM ครั้งที่ 12559 ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ผศ.ดร. ผอ.กตป. ฝึกซ้อมหนีไฟ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายสื่อสารองค์กร พิธี MOU ระหว่าง ม.กรุงเทพ กับ ธนาคารออมสิน พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รร.สวนกุหลาบ กับคณะนิติฯ พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระ พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีประดับปีก พิธีมอบเกียรติบัตร พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟุตบอลช้างอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศ ภาควิชาศิลปการแสดง ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มอบทุนโครงการผู้ประกอบการวัยรุ่น รวมพลังแห่งความภักดี รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ รับรองแขก Tamkang University Taiwan รับรองแขกจาก NORTH SOUTH UNIVERSITY, BANGLADESH รับรองแขกจาก ROYAL UNIVERSITY OF BHUTAN, KINGDOM OF BHUTAN รับรองแขกจาก UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM), MALAYSIA วันปองทิพย์ วิชา GE 115 วิชาการ วิทยากรพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน วีระพงศ์ มาลัย สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์(CEDI) สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ICE) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเยี่ยมชม สมโภชหลวงพ่อเพชรรัตนมุณี สรรเสริญ สายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สำนักกลยุทธ์การตลาด สำนักงานอธิการบดี สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาการ ออมสิน เดินแบบ เปิดตัวโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์นานาชาติ ในรูปแบบบรรยายพิเศษ เปิดนิทรรศการ เสวนา แถลงข่าว แถลงข่าวคิงพาวเวอร์ โครงการ JR MOVES FORWARD 2017 โครงการพอแล้วดี โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Big Toy Design Innovation 2016 โครงการเปิดตัวหลักสูตร 3 คณะ โอสถสภา