BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

The Creative Creator Still on my mind การแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน และคอนเสิร์ต ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG, THE REPUBLIC OF INDONESIA 255600502-04_J_โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor EA) 25590419 25590820 25590903 25590908 25590914 25590916 25590930 25591019 25591021 25591026 25591028 25591102 25591103 25591106 25591110 25591111 25591114 25591117-19 25591122 25591123 25591124 25591125 25591127 25591202 25591208-09 25591208_งานแถลงข่าวความร่วมมือจัดหลักสูตร Entrepreneurial Network 4.0 25591213 25591214 25591216 25591217 25591220 25591222 25600116 25600120 25600121 25600125 25600131 25600203 25600207 25600210 25600210_J_Await fashion show by A. Supachai 25600214 25600217. 25600217_J_เสวนา มุ่งหน้าสู่แอดมิชชั่นใหม่โอกาสทางการศึกษา หรืออนาคตที่เปลี่ยนไป 25600221 25600227 25600301 25600310 25600313 25600317 25600317_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 44 25600318 25600321 25600321_J_โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ของประชาชน 25600322 25600323_J_โครงการ พอแล้วดี (The Creator) Open House 25600329 25600330 25600331 25600331_J_ต้อนรับผู้บริหารจาก BELTEI 25600404 25600404_J_พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และปฏิญาณตนมอบหน้าที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาธ 25600420 25600425 25600425_J_เปิดงานนิทรรศการศิลปินพำนัก 25600426 25600427 25600428 25600502 25600502-04 25600508 25600512 25600512_J_รับรองแขกจาก SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 25600515-17 25600515-17_J_ถ่ายภาพงานสัมมนาผู้นำ นศ. (ภายใน) 25600516-18 25600516-18_J_รับรองแขกจาก UNIVERSITY OF THE REPUBLIC OF URUGUAY, URUGUAY 25600517 25600517_J_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะ บช.นศ. มท.ทน. สถ 25600523 25600523_J_รับรองแขกจาก Outerior Tiger และ HR ประเทศญี่ปุ่น 25600526 25602016 American Fair Asean network festival BU E-sports Contest BU International for Kids 2017 BU เปิดยุ้งข้าว มอบข้าวสารเขตคลองเตย BU เปิดยุ้งข้าว อุดหนุนชาวนาไทย busem BUSEM_Mentor Pitch Day #MME3 2016 GE115 IKI-sea MOU MOU Box DINFI MoU Signing Ceremony MOU คณะศิลปกรรมฯ กับ บริษัทดินไฟ จำกัดและบริษัทพิณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOU คณะศิลปกรรมฯ กับหน่วยงาน Ture ปลูกปัญญา open house 2016 YOUNG Entrepreneur Boot Camp กฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี การประกวด Senior Project Award 2016 การประกวด Senior Project Award 2017 คณ.บช. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ ฉลองว่าที่บัณฑิตใหม่ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ(SEM) คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ครูแนะแนว คุมครองสิทธิ์ งาน Business week งาน Creative Morning ในหัวข้อ SERENDIPITY งาน Open House เปิดบ้าน BUSEM 2017 งานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย # 12 ญี่ปุ่น ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร ต้อนรับ สวทน และสวทช ต้อนรับคณะวิทยาลัยอาชีวะเวียดนาม ทำบุญคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทำบุญถวายสังฆทานวาระขึ้นปีใหม่ คณะดิจิทัลมีเดียฯ นิทรรศการศิลปะ บรรยายพิเศษให้นักศึกษาคณะบัญชี ในรายวิชา AC102 บัณฑิตวิทยาลัย ป.เอก ป.โท นิเทศศาสตร์ ปฐมนิเทศ ป.เอก ปฐมนิเทศน์ปริญญาโทนิเทศฯ ประชุมเครือข่าย Digital University Forum ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ฝึกซ้อมหนีไฟ ฝึกอบรม ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายสื่อสารองค์กร พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รร.สวนกุหลาบ กับคณะนิติฯ พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระ พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญถวายสังฆทาน อ.สุรัตน์,ปลูกต้นไม้ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีประดับปีก พิธีประสาทปริญญาบัตร พิธีมอบเกียรติบัตร พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรม พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2017 พีธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ฟุตบอลช้างอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศ ภาควิชาศิลปการแสดง ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มอบทุนโครงการผู้ประกอบการวัยรุ่น รวมพลังแห่งความภักดี รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ รับรองแขก PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA รับรองแขกจาก NORTH SOUTH UNIVERSITY, BANGLADESH รับรองแขกจาก ROYAL UNIVERSITY OF BHUTAN, KINGDOM OF BHUTAN รับรองแขกจาก UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM), MALAYSIA รับรองแขกต่างประเทศ วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์(CEDI) สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเยี่ยมชม สมโภชหลวงพ่อเพชรรัตนมุณี สรรเสริญ สายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สำนักกลยุทธ์การตลาด สำนักงานอธิการบดี สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาการ หน่วยงานสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอศิลป์ เดินแบบ เปิดนิทรรศการ เสวนา แขกต่างประเทศ แถลงข่าว แว่นตาฟ้าใส เพื่อชาวเขตคลองเตย โครงการ JR MOVES FORWARD 2017 โครงการพอแล้วดี โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โครงการเปิดตัวหลักสูตร 3 คณะ โอสถสภา “คลุมเครือ” (Grey Area) โดย Angki Purbandono