BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

The Creative Creator Still on my mind การแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน และคอนเสิร์ต ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 25590419 25590903 25590914 25591021 25591117-19 25600120 25600125 25600203 25600207 25600210 25600210_J_Await fashion show by A. Supachai 25600221 25600301 25600310 25600317 25600323_J_โครงการ พอแล้วดี (The Creator) Open House 25600330 25600404 25600404_J_พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และปฏิญาณตนมอบหน้าที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาธ 25600420 25600426 25600517 25600517_J_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะ บช.นศ. มท.ทน. สถ 25600530 25600620 25600620_J_งาน ตลาด 4 ภาค 25600620_T_งานสัมมนา การสร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยสู่สากล 25600626 25600626_T_รับรองแขกจาก WENZAO URSULINE UNVERSITY OF LANGUAGES, TAIWAN 25600718-19 25600718-19_J_การอบรมอาหารไทย The Art of Thai Cooking 25600815_J_T_Welcome TO BU 2 25600904_T_กอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1 25600909_T_แรลลี่ ตามรอยพ่อ กรุงเทพฯ-หัวหิน 25600912_T_BU E-sports Contest 2017 25600920_T_ มอบทุนโครงการคิดใส ไทยแลนด์ ซีซัน 3 25600921_พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปี 2560 25600923 25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ (ฺBU Cheer Day) 25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ BU Cheer Day 25601010_T_ส่งมอบบ้านผู้พิการ จ.ระยอง 25601117_T_U-League 2017 25601122_J_T_งาน SEM-SME Synergy 25601212-14 25601212-14_K_ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการสอบบัญชี รุ่นที่ 10 25610213-23_BU Sports Days 2018 25610304_J_สหกรณ์ออมทรัพย์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 25610307 25610307_J_เชิญฟังธรรมพระกรรมฐานพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโมวัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 25610314 25610321 25610321-26_พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2561 25610322 25610324 25610325 25610326 25610331 25610331-0401 งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่14 ประจำปี 2561 25610401 25610425 25610504 25610504_J_งานปัจฉิมนิเทศ นศ.สหกิจ 25610521_T_โครงการ MOU BU X QUALY 25610619 25610619_ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 25610621_J_กิจกรรมสอนการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 25610625_T_ภาพกิจกรรมสอนการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 25610706 25610706_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 25610712 25610712_พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบถึงแก่กรรม อ.ปองทิพย์ฯ + งานบูรพาจารย์รำลึก 25610714-15_J_สัมมนา และ workshop ในหัวข้อ Workshop in Cook&Chill and Sous Vide 25610719_งานกีฬาภายในคณะนิติศาสตร์ 25610731_J_โครงการ UMAP Discovery Camp 2018 25610906 25610906_J_แถลงข่าว “Sport Marketing Ecosystem ความร่วมมือสู่ธุรกิจกีฬาครบวงจร” 25610927_J_พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 25611002 25611002_J_งาน Russian Language and Culture Workshop 2018 25611010 25611010_J_การดับเพลิงขั้นต้นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 25611018 25611018_J_ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรม 2561104 25611103 25611103_J_งานครบรอบ 35 ปี คณะนิติศาสตร์ จากรากถึงใบให้ผล 35 ปี 25611104_J_พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 25611114 25611114_J_งาน BU Music Contest 2018 25611117 25611117_J_งาน BU Cheer Day ประจำปีการศึกษา 2561 25611121 25611121_J_งาน Final Presentation BUI x Vichaivej International Hospital “Advanced 25611122 25611122_J_งาน BU Loy Krathong ประจำปีการศึกษา 2561 25611123 25611123_J_โครงการ Young AI Robotics 25620201 25620202_J_อบรม AI Education For Young Students 25620204_K_งาน BKK Design week 2019 25620404_J_งานสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ไทย สรงน้ำสาดสุข สนุกสนานบ้านบียู 25620510 25620514 25620514_J_ปัจฉิมนิเทศ นศ.สหกิจ 25620516 25620516_J_ BU X Qualy X สถาบันพลาสติก 25620626 25620626_J_งาน Thai Cooking Class 2019 25620627 25620627-29_อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ 25620628 25620629 25620701 25620701_J_งาน BUHTMThe Passion Season 1 25620702 25620728 25620815 25620815_J_ปฐมนิเทศ WelcometoBU (BUI) 25620816 25620816_J_การปฐมนิเทศ WelcometoBU 25620820 25620820_J_งานแสดงผลงาน เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ Right for New Gen BU Cheer Day buic busem Hutec IKI-sea MOU open house 2016 young Ai การทำอาหาร การสอบบัญชี รุ่นที่ 10 การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันเชียร์ กิจกรรมสอนอาหารไทย กีฬา 6 สถาบัน คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ ฉลองว่าที่บัณฑิตใหม่ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ(SEM) คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ครูแนะแนว คุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ งาน International Day 2018 งานตลาด 4 ภาค ซ้อมดับเพลิง ซ้อมรับปริญญา ญี่ปุ่น ตรวจประเมินรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธรรมบรรยาย นักศึกษาฟิลิปปินส์ นิทรรศการศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย ปฐมนิเทศ นศ.ทุน ปีการศึกษา 2560 ปฐมนิเทศ ป.เอก ประชุมใหญ่สหกรณ์ ปัจฉิมนิเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายสื่อสารองค์กร พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีประสาทปริญญาบัตร พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรม พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2017 พีธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น มอบทุนโครงการผู้ประกอบการวัยรุ่น มอบเข็ม ลอยกระทง วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน ศูนย์นานาชาติ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ICE) สหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สหกิจศึกษา สำนักกลยุทธ์การตลาด สำนักงานอธิการบดี สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี หอศิลป์ อบรมการทำอาหาร เกียรติบัตร เดินแบบ แขกต่างประเทศ แถลงข่าว โครงการพอแล้วดี โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โครงการเปิดตัวหลักสูตร 3 คณะ โอสถสภา