BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Prima pagină / Etichetă 25600817_T_พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [50]