BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Home / สายวิชาการ / วิชาการ / คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ / 2560 / 25600228_P_ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมคนตาบอด โครงการ EYE CARE คืนดวงตาให้แก่ผู้พิการทางสายตา [26]